ทอดกฐินสามัคคี สร้างกุฏิเสนาสนะ

 Bhaaradee    31 ก.ค. 2562

✨✨✨ขอเชิญร่วมบุญทอดกฐินสามัคคี✨✨✨
เพื่อสร้างกุฎิ เสนาสนะ
📍วัดป่าวุฑฒาราม ๒
(วัดสาขาวัดป่าวุฑฒาราม)
ตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
📅วันอาทิตย์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
🕙เวลา ๑๐.๐๐ น.

📌ข้อมูลเบื้องต้น
วัดป่าวุฑฒาราม ๒ มีพระประสิทธิ์ ธมฺมรตฺตโน เป็นเจ้าอาวาส ตั้งอยู่ไม่ไกลจากวัดป่าวุฑฒาราม (พระครูพันธสมณวัฒน์ หลวงปู่ทองสุข ฐิตปุญโญ เป็นเจ้าอาวาส) 

เป็นวัดสร้างใหม่ ปัจจุบันมีเสนาสนะคือ ศาลา ๑ หลัง, กุฎิ ๒ หลัง, ห้องน้ำพระ ๓ ห้องและห้องน้ำฆราวาส

ปัจจุบันอยู่ในระหว่างก่อสร้างโรงครัว

🌼ท่านใดสนใจส่งรายชื่อร่วมเป็นประธาน รองประธาน กรรมการ ขอให้ส่งชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรติดต่อภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

✅ร่วมบุญได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีบุญเรือง เลขที่ ๙๘๖-๕-๖๕๗๓๔-๑
ชื่อบัญชี พระประสิทธิ์ ธมฺมรตฺตโน ประสิทธิ์ สัตวิระ

☎ติดต่อสอบถาม คุณภารดี ด่านวิรุฬหวณิช (โอ) โทร. ๐๘๙-๖๕๖๕-๕๙๖ https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
โรงครัวที่กำลังดำเนินการก่อสร้าง


• บรรยายธรรมแก่นักเรียน สอนนั่งสมาธิ โดย #พระอาจารย์ต้น #ธรรมนาวา #dhammanava ๒๒/๐๗/๒๕๖๕

• บทสวดมนต์เปลี่ยนชีวิต

• [ฟัง 3 วินาที] นอนหลับลึกได้ทันที บทสวดมนต์แห่งความร่ำรวย 108 จบ

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• ๕๑.ปางชี้มาร

• บรรยายธรรมแก่นักเรียน สอนนั่งสมาธิ โดย #พระอาจารย์ต้น #ธรรมนาวา #dhammanava ๒๒/๐๗/๒๕๖๕

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย