ทอดกฐินสามัคคี สร้างกุฏิเสนาสนะ

 Bhaaradee    31 ก.ค. 2562

✨✨✨ขอเชิญร่วมบุญทอดกฐินสามัคคี✨✨✨
เพื่อสร้างกุฎิ เสนาสนะ
📍วัดป่าวุฑฒาราม ๒
(วัดสาขาวัดป่าวุฑฒาราม)
ตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
📅วันอาทิตย์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
🕙เวลา ๑๐.๐๐ น.

📌ข้อมูลเบื้องต้น
วัดป่าวุฑฒาราม ๒ มีพระประสิทธิ์ ธมฺมรตฺตโน เป็นเจ้าอาวาส ตั้งอยู่ไม่ไกลจากวัดป่าวุฑฒาราม (พระครูพันธสมณวัฒน์ หลวงปู่ทองสุข ฐิตปุญโญ เป็นเจ้าอาวาส) 

เป็นวัดสร้างใหม่ ปัจจุบันมีเสนาสนะคือ ศาลา ๑ หลัง, กุฎิ ๒ หลัง, ห้องน้ำพระ ๓ ห้องและห้องน้ำฆราวาส

ปัจจุบันอยู่ในระหว่างก่อสร้างโรงครัว

🌼ท่านใดสนใจส่งรายชื่อร่วมเป็นประธาน รองประธาน กรรมการ ขอให้ส่งชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรติดต่อภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

✅ร่วมบุญได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีบุญเรือง เลขที่ ๙๘๖-๕-๖๕๗๓๔-๑
ชื่อบัญชี พระประสิทธิ์ ธมฺมรตฺตโน ประสิทธิ์ สัตวิระ

☎ติดต่อสอบถาม คุณภารดี ด่านวิรุฬหวณิช (โอ) โทร. ๐๘๙-๖๕๖๕-๕๙๖
โรงครัวที่กำลังดำเนินการก่อสร้าง


โรงครัวที่กำลังดำเนินการก่อสร้าง


  3,322 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย