บอกบุญ ถวายที่ดิน

 พระนพดล    1 ก.ค. 2560

ขอเชิญร่วมบุญ ซื้อที่ดิน ถวายแก่วัดชัฏดงคำ จังหวัดสุพรรณบุรี
จำนวน 3 ไร่ 95 ตารางวา ในมูลค่าทั้งหมด 1 ล้านบาท
ขณะนี้มีผู้ร่วมบุญเข้ามาจำนวนหนึ่ง ยังขาดทุนทรัพย์อยู่อีกพอสมควร

จึงขอเชิญผู้มีศรัทธาร่วมบุญ และมีส่วนร่วมในบุญนี้
เพื่อทางวัด จะได้พัฒนา เป็น สวนสมุนไพร ห้องสมุดชุมชน และศูนย์อบรมแก่เยาชน

แจ้งความประสงค์ และร่วมบุญได้ที่
ธนาคารกรุงเทพ สาขาอู่ทอง
388-0-53326-4
พระนพดล วรธมโม
หรือติดต่อ 080-5787871
วัดชัฏดงคำ

ขออนิสงค์ ในการร่วมซื้อที่ดินถวาย เป็นสมบัติพระศาสนา เพื่องานสาธารณะสงเคราะห์
ส่งผลแก่คุณโยม และครอบครัว ประกอบกิจการใด ๆ ประสบแต่ความสำเร็จ
เป็นผู้ถึงพร้อมไปด้วย อริยทรัพย์ และโภคทรัพย์ ทั้งในชาตินี้ และทุก ๆ ภพ ทุกชาติ....เทอญ
เจริญ....พร https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,587 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย