ขอเชิญร่วมบุญซื้อที่ดินถวายวัดบ้านเดื่อ ต.กระหวัน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ต.ร.วล่ะ 49 บาท

 socoman    5 มิ.ย. 2565

ขอเชิญร่วมทำบุญ ถวายที่ดินขยายเขตวัด
จำนวน 11 ไร่ 3 งาน 49 ตารางวา
ร่วมทำบุญ ตารางวาละ 49 บาท หรือ ตามกำลังศรัทธา

สำหรับท่านที่ประสงค์จะร่วมทำบุญถวายที่ดินที่วัด
ติดต่อสอบถามและร่วมทำบุญ
ได้ที่ : วัดบ้านเดื่อ ต.กระหวัน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
ติดต่อ : พระครูสังฆรักษ์ณัฐพนธ์ กนฺตสีโล เจ้าอาวาส
โทร : 089-8460438

ร่วมทำบุญผ่านทางธนาคาร
ได้ที่ : ธนาคารออมสิน
บัญชีเลขที่ : 020380092336
ชื่อบัญชี : วัดบ้านเดื่อ

ขออานิสงส์ ให้ผู้ที่พบเห็น และร่วมทำบุญ มีกิน มีใช้ ตลอดปี ตลอดไป มีแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป สุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ จงเป็นผู้ปราศจากโรคา พยาธิภยันตรายทั้งปวง ตลอดกาลนานเทอญ.
สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
  3,742 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย