ลอยกระทง สุโขทัย พร้อมร่วม บุญทอดกฐินทาน กาลแห่งบุญ ณ วัดสบู อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันพุธที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

 praseht    21 ส.ค. 2555

ขอเชิญคณะศรัทธาสาธุชน ทุก ๆ ท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนบูรณะศาลาการเปรียญ วัดใหม่ศรีสมบูรณ์ (วัดสบู)
หมู่ ๑ ตำบลหนองกลับ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
ทอด..(ตรงกับวัน ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒)

กำหนดการ
วันอังคารที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
เวลา ๙.๑๙ น. เป็นต้นไปตั้งองค์กฐิน ณ ศาลา วัดสบู
เวลา ๑๗.๕๙ น. สวดมนต์ สมโภชองค์กฐิน ทำวัตรเย็น/เจริญจิตภาวนา
เวลา ๑๙.๔๙ น. ขอเชิญท่านร่วมสืบสานประเพณี “ลอยกระทง” ณ สระน้ำหน้าวัดสบู

วันพุธที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
เวลา ๙.๑๙ น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เวลา ๑๐.๑๙ น. พิธีทอดผ้ากฐิน
เวลา ๑๐.๕๙ น. ถวายภัตตาหารเพล เสร็จพิธีเชิญรับประทานอาหาร (ชิมข้าวหลามรสหอมหวาน)
ร่วมกันกับคณะศรัทธาทุก ๆ ท่าน (ผู้ที่มาร่วมงานรับมอบวัตถุมงคลจากเจ้าอาวาสก่อนกลับทุก ๆท่าน)

จึงขอเชิญคณะศรัทธาทุก ๆ ท่านมา ณ โอกาสนี้
อย่าลืม...! วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
เวลา ๙.๑๙ นาที เป็นต้นไป เริ่มพิธีทอดผ้ากฐิน
ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และปุญญานุภาพ คุณงามความดีที่ท่านได้กระทำในครั้งนี้ จงอำนวยผลให้ท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ ทั้งกิจการงานนานา จงเจริญรุ่งเรือง พร้อมทั้งครอบครัว เจริญไปด้วยพรธรรม กล่าว คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ บริวารธนสารสมบัติทุกประการ เทอญ.

หมายเหตุ :- ติดต่อสอบถามร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าไตรกฐินจีวร ที่ โทร. ๐๘ ๗๑๙๘ ๔๙๖๙.
:- ผู้ที่ประสงค์จะอนุโมทนา รับเป็นเจ้าภาพทอดผ้ากฐินเป็นกอง ทอดกองละ ๑,๐๐๐-บาท (หนึ่งพันบาท) พร้อมรับผ้าจากทางวัดก่อนพิธีทอด
:- วัตถุประสงค์ เพื่อนำปัจจัยไปบูรณปฏิสังขรณ์ ศาลาการเปรียญ ของวัดใหม่ศรีสมบูรณ์

หรือส่งแจ้งความประสงค์มาตามที่อยู่
ส่ง พระครูไพจิตวรคุปต์
เจ้าอาวาสวัดใหม่ศรีสมบูรณ์
๒๐๘/๑๐ บ้านใหม่ หมู่ ๑ ตำบลหนองกลับ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย รหัสฯ ๖๔๑๑๐

อีเมล์ phaichit_0655@thaimail.com

หรือบริจาคโอนเข้าบัญชีวัดใหม่ศรีสมบูรณ์
-ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี พระครูไพจิตวรคุปต์ (เจ้าอาวาสวัดใหม่ศรีสมบูรณ์)
เลขบัญชีที่ 617-1-34376-5 (บัญชีออมทรัพย์) สาขา สวรรคโลก)
-ธนาคารไทยพานิชย์ชื่อบัญชี พระประเสริฐ คุตฺตจิตฺโต/หรือ นายพิม คมปลาด/หรือนายประนอม เดือนเด่น)
เลขบัญชีที่ 556-2-16370-0 (บัญชีออมทรัพย์) สาขา สวรรคโลก)
-ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี วัดศรีสมบูรณ์วนาราม
เลขบัญชีที่ 617-1-28931-0 (บัญชีออมทรัพย์) สาขา สวรรคโลก)
“…สร้างที่อยู่..ที่อาศัย......ได้บุญทั้งกลางวันและกลางคืน...”


  3,460 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย