(ปิดแล้ว)..ขอเชิญร่วมบุญจ่ายค่าพื้นที่เว็บไซต์ www.phrasomrak.com

 somrak    7 ธ.ค. 2553

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจ่ายค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ ซึ่งจะหมดอายุวันที่ 15 ธันวาคม 2553 นี้ จำนวนเงิน 2500 บาท
เพื่อให้เว็บไซต์นี้คงอยู่ต่อไป จึงเจริญพรมารับสายศรัทธากับญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาที่คิดว่าเว็บนี้มีประโยชน์สำหรับท่านและคนอื่น

สามารถร่วมบุญได้ดังนี้

สามารถร่วมบุญได้ที่
ธนาคาร กรุงไทย (ออมทรัพย์)
สำนักงาน สาขาศีขรภูมิ
บัญชีเลขที่ 331-0-12684-6
ชื่อบัญชี พระสมรัก ญาณธีโร


กรณีต่างประเทศ
สวิปโค๊ส
KRTHTHBK (โอนผ่านเน็ต)
KRTHTHBK007895(โอนผ่านเน็ตสกุลต่างประเทศ)


ขอบุญกุศลที่เกิดแล้วจากเว็บไซต์แห่งนี้จงอำนวยอวยชัยให้ท่านเจ้าภาพทุกท่านจงประสบความสำเร็จตามปรารถนาทุกประการด้วยเทอญ สาธุ

เจริญพร
พระสมรัก ญาณธีโร
086-2602702

รายนามผู้ร่วมบุญ
http://www.phrasomrak.com/index.php?option=com_content&view=article&id=43:2010-12-01-14-48-39&catid=1:2010-02-19-12-29-45&Itemid=8
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
อนุโมทนาคุณโยมทุกท่าน ที่ได้ร่วมบุญเพื่อต่ออายุพื้นที่เว็บในครั้งนี้

ขอให้สมปรารถนาทุกประการสาธุๆๆ


• ปฏิบัติธรรมวันหยุด 9-12 ธันวาคม 2553 ฝึกฌานสมาบัติ 8 มัคค 4 และวิชชา 8

• ไม่ประมาท..ปัญญา

• สรุปเรื่องธรรมทาน

• ๓๐.ปางปลงกัมมัฏฐานหรือปางชักผ้าบังสุกุล

• มงคลที่ ๑๕ การให้ทาน - มงคล ๓๘ ประการ

• "ประหัตประหาร แย่งชิงกัน" (สมเด็จพระญาณสังวร)

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย