ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างพระนอนแสนสุข (พระพุทธไสยาสน์) ยาว ๑๕ เมตร ณ.วัดล้องเดื่อ เลขที่ ๑๑๒ หมู่ ๒ บ้านล้องเดื่อ ตำบลประตูป่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

 socoman    9 ต.ค. 2563

#ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างพระนอนแสนสุข (พระพุทธไสยาสน์) วัดล้องเดื่อ โอกาสดีสักครั้งในชีวิตที่จะมีโอกาสได้สร้างพระนอนแสนสุข ยาว ๑๕ เมตร สวรรค์ได้จัดสรรพื้นที่เหมาะสมไว้ให้นักสร้างบารมี ตั้งในเขตแดนเส้นแบ่ง จังหวัดลำพูน-เชียงใหม่ ยอดพระเศียรหันทิศตะวันออก พระพักตร์หันไปทิศเหนือ บุญใหญ่นี้เชิญมาร่วมกำลังร่วมพลังศรัทธาฝากไว้ในแผ่นดิน ร่วมสร้างพระ ๘๔,๐๐๐ องค์บรรจุในองค์พระนอน เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา สร้างพระพุทธปฏิมา ปางไสยาสน์ หรือพระนอนแสนสุข วัดล้องเดื่อ
#สนใจร่วมสร้างบารมี #รับเป็นเจ้าภาพ สร้าง
🌟เจ้าภาพ อุปถัมภ์สร้างพระนอน เมตรละ ๕๐,๐๐๐ บาท
(วัดสลักชื่อป้ายใหญ่ติดที่ฐานหน้าองค์พระ)
🌟เจ้าภาพกลีบดอกบัว ๑๐๘ กลีบรองรอบองค์พระนอน กลีบละ ๒,๙๙๙ บาท
(วัดจารึกชื่อเจ้าภาพในกลีบดอกบัว)
🌟เจ้าภาพ กองบุญ ละ ๑,๐๐๐ บาท
(วัดจารึกชื่อนามเจ้าภาพ บนฐานด้านหน้าองค์พระ)
🌟 เจ้าภาพ บรรจุพระ ๘๔,๐๐๐ องค์/องค์ละ ๙ บาท
🌟หรือบริจาคตามเจตนาศรัทธา

📌รายนามเจ้าภาพ https://1drv.ms/x/s!Ah9TSnUmCMTVic9Tyx-PSGlpMgR3XA

✅บัญชีธนาคารกรุงไทย
✅ชื่อบัญชี วัดล้องเดื่อ (เพื่อการก่อสร้าง)
✅หมายเลขบัญชี 511-0-47467-2
(โอนแล้วกรุณาแจ้งชื่อ-นามเจ้าภาพพร้อมแนบสลิปในช่องข้อความล่างนี้)

หรือติดต่อ พระครูสมุห์ปฏิภาณ ภูริปญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดล้องเดื่อ 087-177-8931

วัดล้องเดื่อ เลขที่ ๑๑๒ หมู่ ๒ บ้านล้องเดื่อ ตำบลประตูป่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

🌸สร้างบุญด้วยช่วยกันกดถูกใจ และช่วยแชร์ข้อมูลข่าวบุญนี้ ให้เพื่อน ให้ทุกท่านทราบ

🙏🏻🙏🏻🙏🏻พระพุทธรูปเป็นสัญลักษณ์แห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จัดเป็นปูชนียวัตถุสูงสุด ผู้สร้างพระพุทธรูปจะได้ประโยชน์ ดังนี้

๑.ได้บุญตั้งแต่วินาทีแรกที่คิดสร้าง
อันประกอบด้วยศรัทธาในพระพุทธองค์จัดเป็น ตถาคตโพธิศรัทธา

๒. เมื่อบริจาคทรัพย์ในการสร้างจัดเป็น ทานบารมี

๓. เมื่อขวนขวายติดตามตลอดงานจัดสร้างพระปฏิมา
จัดเป็นกุศลส่วน วัยยาวัจจมัย

๔ .เมื่อองค์พระปฏิมาสำเร็จสมบูรณ์ ได้เป็นที่ตั้งแห่งความตามอนุสรณ์
ถึงพระพุทธคุณทั้งตนเองด้วย ทั้งผู้อื่นด้วย
กุศลจะเกิดเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่ได้อาศัยพระพุทธปฏิมา

๕. อำนาจแห่งกุศลที่สร้างพระพุทธปฏิมา
ส่งผลให้ได้เกิดเป็นคนรูปงาม
มีบุคลิกสง่าเป็นที่เคารพรักใคร่ของประชาชน
และมีอิสริยยศ บริวาร ทรัพย์สมบัติ
ตลอดจนความสุขสถาพร ไม่เป็นโรควิกลวิกาล

๖. ปิดอบายภูมิ และส่งให้ปฏิสนธิในสุคติภูมิทันทีในสมัยกาลมรณะแล้ว
หากมีอารมณ์ในกุศลกิจนั้นปรากฏให้จิตก่อนจุติ

๗. เป็นการส่งเสริมพุทธศิลป์ให้เจริญแพร่หลาย
พุทธศิลป์นั้นในชนที่เจริญทางสติปัญญา
เขายกย่องว่าเป็นศิลปะอันสุขุมประณีตละเอียดอ่อน
เป็นสัญลักษณ์แห่งสันติธรรม และปัญญาธนบริสุทธิ์

การสร้างพระพุทธรูปนั้นจะมีอานิสงส์มาก แม้จะองค์เล็กเท่าต้นหญ้าคา ก็จะมีอานิสงส์ถึง 5 กัป ตัวอย่างเช่น คนที่สร้างหลวงพ่อโสธร หลวงพ่อบ้านแหลม ตอนนี้เขาเหล่านั้นยังเป็นเทพบุตรเทพธิดา และพรหมในชั้นต่าง ๆ เสวยความสุขอย่างไม่มีจบสิ้น เพราะผลบุญที่ได้นี้มันต่อเนื่อง เมื่อมีคนไปกราบไปไหว้หลวงพ่อที่หนึ่ง สายบุญเหล่านั้นก็จะไหลไปยังเทพบุตรเทพธิดาอย่างต่อเนื่องเหมือนสายน้ำตก แกก็ลองนึกดูเถิดว่าวัน ๆ หนึ่งมีคนไปกราบหลวงพ่อเหล่านั้นมากเพียงไร คณะใดกลุ่มใดมีศรัทธาจะสร้างเพื่อเป็นกุศลต่อตนเองและส่วนรวม ดูน้อยลง
  3,652 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย