ขอเชิญร่วมเททองหล่อพระพุทธชินราชจำลอง วันที่ 25 ธ.ค.53 ณ วัดสันติธรรม อำเภอ ศรีเทพ จังหวัด เพชรบูร

 kajornput    19 พ.ย. 2553

ด้วยทางวัดสันติธรรม ตำบล ประดู่งาม อำเภอ ศรีเทพ จังหวัด เพชรบูรณ์ จะทำพิธีเททองหล่อพระประธานประจำพระอุโบสถหลังใหม่ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย (พระพุทธชินราชจำลอง) หน้าตัก 49 นิ้ว
โดยกำหนดเททองหล่อ ที่วัดสันติธรรม ในวันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2553 (ตรงกับวันแรม 4 ค่ำ เดือน 1) ซึ่งในปีนี้ เป็นวัน มิตรมหาเศรษฐี และวันสิทธิโชค
อนึ่งทางวัดยังขาดฐานชุกชี ที่จะเป็นที่ประดิษฐานองค์พระประธาน พระพุทธชินราชจำลอง ,พระอัครสาวกเบื้องซ้าย-ขวา ขนาดสูง 1 เมตร แบบนั่งคุกเข่า
จึงใคร่ขอบอกบุญมายังท่านสาธุชนผู้ใจบุญ ได้ร่วมบริจาคทรัพย์ตามกำลังศรัทธา เพื่อร่วมกันเป็นเจ้าภาพเททองหล่อพระพุทธชินราช (จำลอง) และจัดสร้างฐานชุกชี สร้างพระอัครสาวกซ้าย-ขวา ตามกำลังศรัทธาได้ที่วัด ก่อน-หลัง หรือในวันเททองหล่อ หรือจะโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารเพื่อการเกษตร เลขที่ 365-2-67835-7 ในนาม พระสมจิตร สุม.โณ (พระสำราญ) โทรศัพท์ 082-8032837 ,086-0585378 ท่านที่ได้โอนเงินแล้ว กรุณาโทรแจ้งทางวัดด้วย จักได้นำชื่อ-สกุลเขียนลงแผ่นทอง (แผ่นดวง) สวดมงคล และหลอมสร้างองค์พระ ทั้งออกใบอนุโมทนาบัตรให้ด้วย
ขอกรรมดีที่ผู้ใจบุญทุกท่านได้ร่วมกันครั้งนี้ จงเป็นพลวะปัจจัย นิสัยตามส่งให้ท่านและครอบครัวเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ตลอดทั้งโลกนี้และโลกหน้า ตราบเข้านิพพานเทอญ
  3,477 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย