ขอเชิญดาวน์โหลด บทสวดปาฏิโมกข์

 วัดหลวงปรีชากูล    11 มิ.ย. 2564

ขอเชิญดาวน์โหลด บทสวดปาฏิโมกข์ พร้อมคำแปล

ดาวน์โหลด บทสวดภิกขุปาฏิโมกข์ (ไฟล์ PDF)
https://drive.google.com/file/d/1GSgESnxX6hl7lcc-dl8IdO2N6_7jVZs4/view?usp=sharing
ดาวน์โหลดหนังสือธรรมะ
https://drive.google.com/drive/folders/1-dg1d4IQ0aUeiEazjyKzDg_qqVX8NvHN?usp=sharing
  4,556 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย