มูลนิธิบ้านอารีย์ขอเชิญทุกท่านร่วมศึกษาอภิธรรมนำไปสู่การเจริญภาวนาโดย แม่ชีทองสุข ทองกระจ่าง วันศุกร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.

 textbaanaree    6 มิ.ย. 2555

มูลนิธิบ้านอารีย์ขอเชิญทุกท่านร่วมศึกษาอภิธรรมนำไปสู่การเจริญภาวนา
โดย แม่ชีทองสุข ทองกระจ่าง
ผู้อำนวยการมูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม และอาจารย์ผู้สอนพระอภิธรรมวัดมหาธาตุฯ กรุงเทพฯ

วันศุกร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕
เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ.ศาลาปันมี
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ๐๒-๖๑๙๗๔๗๔
(กิจกรรมทุกวันศุกร์)
facebook.com/baanareefoundation
  3,575 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย