ทุกปี ที่รีสอร์ท บ้านริมแคว แพริมน้ำ ร่วมกับ มูลนิธิ มายาโคตามี จัด ศึกษา และปฎิบัติธรรม น้อมนำ ชีวี

 กำธรล้อวงศ์งาม    8 พ.ย. 2553

ทุกๆปี ต้นเดือน พฤศจิกายน วันที่ 1- 5 ที่รีสอร์ท บ้านริมแคว แพริมน้ำ รีสอร์ท ที่ได้ชื่อ ว่า สวยที่สุด ริมฝั่งน้ำแคว www.banrimkwae.com


ที่มา : สถาที่ ปฎิบัตธรรม บ้านริมแคว แพริมน้ำ กาญจนบุรี


ห้องปฎิบัติธรรม ขนาดใหญ่


ปีนี้ 2553 มีกัลยาณธรรม 480 จากทั่วประเทศ โดย ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น


เดินจงกกลม ทุกเย็น เรียนรู้ ใจ ร่วมกัน


พระอาจารย์ เมตตามากๆ สนใจปีหน้า ติดต่อ บ้านริมแคว แพริมน้ำ กาญจนบุรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ห้องแอร์ แพพัก ปิดรีสิร์ท ปีละ 1 ครั้ง


มีวิทยากร หลายท่าน อาจารย์ อานุภาพ ล้อวงศ์งาม ผู้ เขียนหนังสือ พระ บวชใหม่ใจเกินร้อย


อาจารย์ ศิวกานท์ ปทุมสูต และอาจารย์ หมอ พงษ์ศักดิ์ ก็มา


อาจารย์ ศิวกานท์ กับกัลยาณธรรม


หลายคณะ มาร่วมการเรียนรู้ น้อมนำชีวี ส฿วิถีพุทธ ครั้งที่ 9


ดู เรื่องของบ้านริมแคว แพริมน้ำ ที่ www.banrimkwae.com


  3,560 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย