บ้านอารีย์เชิญท่านสวดมนต์ ฟังธรรมค่พวันพฤหัสฯ กับพระอาจารย์สง่า สุภโร วัดปัญญานันทาราม

 นานา    2 เม.ย. 2555

วันพฤหัสบดีที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
เชิญทุกท่านร่วมฟังการแสดงธรรม โดย
พระปัญญานันทมุนี (พระอาจารย์สง่า สุภโร)
วัดปัญญานันทาราม จ. ปทุมธานี

กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ติดต่อสอบถาม ๐๒ ๖๑๙๗๔๗๔

 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,563 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย