ขอเชิญร่วมสร้างอุโบสถไม้วัดป่าโพนก่อ

 ไทญ้อโพนก่อ    25 เม.ย. 2563

ขณะนี้ทางวัดป่าโพนก่อ ต.ท่าก้อน อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร กำลังดำเนินงานก่อสร้างอุโบสถไม้ ได้ดำเนินการมาแล้วประมาณ40% ในการนี้จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมทำบุญสร้างอุโบสถไม้ ทำบุญได้ที่วัดหรือผ่านบัญชีวัดป่าโพนก่อเลขที่4440070388กรุงไทย ร่วมทำบุญสร้างบารมีด้วยกันนะครับอนุโมทนาสาธุ https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,731 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย