วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ราชวรวิหาร


พระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร
สังกัดคณะสงฆ์ : มหานิกาย
วันตั้งวัด : พ.ศ. 1143
วันรับวิสุงคามสีมา : พ.ศ. 1143


วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ราชวรวิหาร

สุโขทัย


วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ หรือ วัดพระบรมธาตุเมืองเชลียง และเรียกอีกชื่อว่า วัดพระปรางค์ ตั้งอยู่นอกกำแพงเมืองเก่าศรีสัชนาลัย ลงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นกลุ่มโบราณสถานขนาดใหญ่ และเป็นพระอารามหลวงชั้นราชวรวิหาร

มีโบราณสถานที่สำคัญภายในวัด ได้แก่ ปรางค์ประธาน ก่อด้วยศิลาแลงฉาบปูน ลักษณะรูปแบบเป็นสถาปัตยกรรมจัดอยู่ในสมัยอยุธยา บริเวณเรือนธาตุด้านหน้ามีบันไดขึ้นองค์ปรางค์สู่ซุ้มโถง ผนังภายในองค์ปรางค์พบว่ามีร่องรอยจิตรกรรมฝาผนังแต่ลบเลือนไปมาก

   

- สิ่งสำคัญคู่วัด -
• หลวงพ่อโต ศิลปะสุโขทัย พระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 4.08 เมตร •

พระปรางค์ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร   

- เจ้าอาวาส -
• พระสุนทรธรรมาภรณ์ (บำเหน็จ เตชปญฺโญ) •


 10,482


พระอารามหลวงทั่วไทย




จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย