ปาเป น รมตี สุจิ คนสะอาดย่อมไม่ยินดีในบาป
ปาเป น รมตี สุจิ
คนสะอาดย่อมไม่ยินดีในบาปพุทธศาสนสุภาษิต
/อุทาน ขุทฺทกนิกาย/

 398 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย