การบรรพชา และอุปสมบทแบบอุกาสะ
การบวชเป็นภิกษุ (๑)

ศ า ส น พิ ธี : การบรรพชา และอุปสมบทแบบอุกาสะ
หั ว ข้ อ เ รื่ อ ง ที่ ๑ : การบวชเป็นภิกษุ (๑)


การอุปสมบท คือการเข้าถึงความเป็นสมณะ บุคคลที่อุปสมบทเข้ามาเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา ก็ด้วยว่าตนเห็นภัยในวัฏฏสงสาร การเป็นพระภิกษุนั้น เมื่ออุปสมบทเข้ามาแล้ว ก็ต้องถือศีล ๒๒๗ ข้อ ซึ่งต่อด้วยการศึกษาพระปริยัติ และปฏิเวธ เป็นลำดับไป

การบรรพชาเป็นสามเณรเป็นบันไดเบื้องต้นของการอุปสมบทเป็นพระภิกษุ กล่าวคือการที่จะเป็นพระภิกษุได้นั้น ก็ต้อง บรรพชาเป็นสามเณรก่อน ตามขั้นตอนที่กล่าวมาแล้ว

อนึ่ง ถึงแม้จะเป็นสามเณรอยู่ก่อนแล้ว แต่ทำให้การอุปสมบทบริสุทธิ์แน่นเฟ้นยิ่งขึ้นไป สามเณรจึงควรได้ขอสรณคมน์ ขอบรรพชา และขอสมาทานศีลเสียใหม่ แล้วจึงให้มีดำเนินการอุปสมบทเป็นพระภิกษุต่อไป เพราะว่าตอนขอบรรพชาเป็นสามเณรของตนนั้นตนได้ละคำขออุปสมบท คือคำว่า "ละเภยยัง อุปสัมปะทัง" นั้นไว้

สถานที่ประกอบพิธีทำการอุปสมบทนั้น ต้องเป็นโรงอุโบสถ งดสถานที่อื่นที่มิใช่สีมา มีการประชุมพระภิกษุสงฆ์ ๒๘ รูป ซึ่งประกอบด้วยพระอุปัชฌาย์ ๑ รูป พระคู่สวดอีก ๒ รูป คือ พระกรรมวาจาจารย์ ๑ รูป พระอนุสาวนาจารย์ ๑ รูป อีก ๒๕ รูป เป็นพระอันดับ อันที่จริงพระอันดับนั้นมีเพียง ๑๐ รูปขึ้นไป ไม่ต้องถึง ๒๕ รูปก็ได้

ส่วนอัฏฐบริขารและเครื่องใช้ที่จำเป็น ที่ควรจัดมาเตรียมไว้ในการประกอบพิธีการอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนานั้นมีดังนี้

๑. ไตรครอง ซึ่งประกอบด้วย ผ้าจีวร ๑ ผ้าสบง ๑ ประคต ๑ ผ้าอังสะ ๑ ผ้าสังฆาฏิ ๑ ผ้ารัดอก ๑ และผ้ารองกราบ ๑
๒. บาตร ฝาบาตร เชิงรองบาตร ถลกบาตร สายโยคบาตร และถุงตะเครียว
๓. มีดโกน หินลับมีด
๔. เข็มเย็บผ้า กล่องใส่เข็ม และด้าย
๕. เครื่องกรองน้ำ หรือ ธัมกรก
๖. ผ้าห่ม เสื่อ ที่นอน หมอน มุ้ง
๗. จีวร สบง อังสะ ผ้าอาบน้ำ ซึ่งมีสำรองไว้อย่างละผืน
๘. ผ้าเช็ดหน้า ตาลปัตร ย่าม ร่ม รองเท้า
๙. โคมไฟ ไฟฉาย หรือ ตะเกียง นาฬิกาพก
๑๐. สำรับ ปิ่นโตคาว-หวาน จานข้าว ช้อนส้อม ผ้าเช็ดมือ
๑๑. เตาต้มน้ำ กาต้มน้ำ กาชงน้ำร้อน ถ้วยน้ำร้อน เหยือกน้ำ แก้วน้ำเย็น กระติกน้ำแข็ง กระติกน้ำร้อน
๑๒. กระโถนบ้วน กระโถนถ่าย
๑๓. ขันอาบน้ำ สบู่ กล่องสบู่ แปรง ยาสีฟัน ผ้าเช็ดตัว กระดาษชำระ
๑๔. ผ้ารองนั่ง หรือ สันทัด
๑๕. หีบไม้ หรือ กระเป๋าหนังสำหรับใส่ไตรครอง

ของใช้ตั้งแต่หมายเลข ๑-๕ เป็นสิ่งจำเป็นต้องมี เรียกว่า อัฏฐบริขาร แปลว่า บริขาร ๘ อย่าง มีสบง ๑ จีวร ๑ สังฆาฏิ ๑ ประคตเอว ๑ ผ้ากรองน้ำ ๑ บาตร ๑ มีดโกน ๑ และเข็มเย็บผ้า ๑

ส่วนสิ่งของนอกจากนั้น มีความจำเป็นลดน้อยลงไปตามลำดับจะลดหรืองดเว้นไปเสียบ้างก็ได้ แล้วแต่กำลังศรัทธาที่เจ้าภาพจะจัดหามาได้ สำหรับการจัดเตรียมนั้น ผ้าไตรวางไว้บนพานแว่นฟ้า บาตรสวมไว้ในถุงตระเครียว ภายในบาตรใส่มีดโกน หินลับมีดโกน เข็มเย็บผ้า กล่องใส่เข็ม เครื่องกรองน้ำ และมีนิยมใส่เครื่องรางของขลังลงในบาตร เพื่อปลุกเสกให้ขลังศักดิ์สิทธิ์ขึ้นไปอีกด้วยหัวข้อย่อย + การบวชแบบอุกาสะ

อุปสมบทวิธีและการรักษาอุโบสถศีลจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย