อุปสมบทวิธีและการรักษาอุโบสถศีล
ของใช้ในพิธีบรรพชา

ศ า ส น พิ ธี : การบรรพชา
หั ว ข้ อ เ รื่ อ ง ที่ ๑ : ของใช้ในพิธีบรรพชา


๑. ไตรจีวร มีสบง ๑ อังสะ ๑ ประคตเอว ๑ จีวร ๑ ผ้ารัดอก ๑ ผ้ารองกราบ ๑
๒. จีวร สบง อังสะ สำหรับอาศัย หรือเป็นผ้าสำหรับรองไหว้ผลัดเปลี่ยน และผ้าอาบน้ำ ๑ ผืน
๓. ย่าม ผ้าเช็ดหน้า และนาฬิกาพก
๔. บาตร ฝาบาตร เชิงรองบาตร และถลกบาตร
๕. ร่ม และรองเท้า
๖. เสื่อ ผ้าห่ม ที่นอน หมอน มุ้ง
๗. จานข้าว ช้อนส้อม แก้วน้ำ ปิ่นโต กระโถน ผ้าเช็ดมือ
๘. สบู่ ขันน้ำ แปรง กล่องสบู่ ยาสีฟัน ผ้าเช็ดตัว
๙. ดอกไม้ ธูป เทียน สำหรับบูชาพระรัตนตรัย
๑๐. ดอกไม้ ธูป เทียน หรือเทียนแพ มีกรวยดอกไม้ใช้ถวาย ส่วนอุปัชฌายืนั้น จะมีเครื่องปัจจัยไทยธรรมสำหรับถวายพระอุปัชฌาย์ หรือว่าถวายพระอันดับก็ได้ ตามกำลังศรัทธา

แต่สิ่งสำคัญอันดับแรกที่ผู้ที่ขอบรรพชาเป็นสามเณรจะต้องปฏิบัติในเบื้องต้นคือ

๑. ให้บิดามารดาพาตนไปฝากเจ้าอาวาสหรือพระอุปัชฌาย์
๒. ท่องจำคำบรรพชา , สรณคมน์ , คำอาราธนา , คำสมาทาน ศีล ๑๐ ให้ได้ด้วยตนเอง
๓. หมั่นฝึกซ้อมพิธีกรรมการบรรพชา อาทิเช่น การเคารพกราบไหว้ไปจนถึงการประเคนของหัวข้อย่อย + การบรรพชา

อุปสมบทวิธีและการรักษาอุโบสถศีลจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย