หน้าแรก คลังแสงแห่งธรรม
กลับสู่ สารบัญคลังแสงแห่งธรรม

หลักธรรมนำสุขยุค2000
กรรมฐานประจำวันเกิด
บทสวดมนต์ธรรมะไทย
ศีล
ทาน
สมาธิ
วิปัสสนา
กรรม
กวีธรรมะ
อุปสมบทพิธี
ศาสนพิธีของชาวพุทธ
ธรรมะจากหลวงพ่อ


  หั ว ข้ อ เ รื่ อ ง ที่ ๕ : วิธีรักษาอาการปวดศีรษะด้วยสมาธิ
  โ ด ย : ห้องสมาธิธรรมะไทย

     มีพรรคพวกเอาหนังสืองานวันเกิดของท่านพระอาจารย์วิชัยมาให้เล่มหนึ่ง พลิกๆดู เห็น
 มีเรื่องที่น่าสนใจอยู่เรื่องหนึ่ง คือ วิธีทำสมาธิเพื่อแก้อาการปวดศีรษะเรื่องนี้ เป็นวิธีใช้
 อำนาจของสมาธิ เพื่อรักษาอาการปวดศีรษะโดยตรงใครที่มีอาการปวดศีรษะ และฝึกสมาธิ
 อยู่ ก็น่าจะเอาวิธีนี้ไปลองใช้ดู โดยท่านบอกว่า ก่อนอื่นผู้ปฏิบัติควรทำใจให้สงบเลิกคิดถึง
 อาการปวดศรีษะของตน แล้วหาที่นั่งให้สบาย จะนั่งท่าใดก็ได้เมื่อนั่งเรียบร้อยแล้ว ก็ให้
 กำหนดจิตอยู่ที่ก้อนสมองในกะโหลกศีรษะ นึกให้เป็นก้อนมันสมองกลมๆ (นึกเอาเอง) แล้ว
 ให้มันสมองนั่น ค่อยๆขยาย ใหญ่ขึ้นๆ รอบด้าน พร้อมทั้งนึกว่า เส้นโลหิตแดง-ดำในสมอง
 เป็นเส้นเลือดที่แข็งแรงรอบด้าน พร้อมทั้งนึกว่า เส้นโลหิตแดง-ดำในสมอง เป็นเส้นเลือดที่
 แข็งแรงสมบูรณ์ กับมีโลหิตไหลวนเวียนอย่างคล่องตัว ให้นึกเช่นนี้ อยู่สักชั่วขณะหนึ่งต่อไป
 ให้นึกขยายก้อนสมองให้โตออกไปนอกศีรษะมากๆ และนึกให้สมองโปร่ง และนึกให้สมอง
 โปร่งเบาเหมือนฟองสบู่ที่ถูกตีให้เป้นฟองมากๆ ในอ่างหรือในถัง

    ต่อไปให้นึกขยายสมองฟองสบู่ให้ใหญ่ขึ้นๆ โปร่งมากขึ้นๆ และเบาขึ้นๆ ขณะที่ปฏิบัติถึง
 ตอนนี้ อาจจะรู้สึกบ้างก็ได้ว่า อาการเครียดในสมองเริ่มเบาลง ต่อไปให้นึกขยายสมองฟองสบู่
 นี้ให้ใหญ่ขึ้นอีก ใหญ่จนเต็มท้องฟ้า หรือให้ใหญ่เต็มโลกได้ยิ่งดีทั้งกำหนดให้โปร่งเบา
 มากขึ้นๆ จนเหมือนกับมีแต่อากาศ ต่อไปซึ่งเป็นขั้นสุดท้าย ให้นึกถึงท้องฟ้าที่ไม่มีเมฆเลย
 เป็นท้องฟ้าที่ก็ให้นึกถึงท้องฟ้า ขณะที่กำลังบินอยู่เหนือเมฆ ซึ่งจะมองดูว่างไปหมด

    แล้วให้กลับนึกขยายสมองฟองสบู่ให้ใหญ่ออกไป...ใหญ่ออกไป จนเต็มท้องฟ้า และให้นึก
 ว่าโปร่งเบา เหมือนไม่มีอะไรเลยให้นึกเช่นนี้เรื่อยๆไป จนกระทั่งสมองฟองสบู่กระจายกลืน
 หายไปกับความว่างในท้องฟ้า กลาย เป็นความว่างโปร่ง เบา สบาย ไปทั้งหมด ให้กำหนด
 แน่วนิ่งอยู่เช่นนี้นานเท่าที่ต้องการ ขณะที่กำหนดในขั้นสุดท้ายนี้ จะรู้สึกว่าสมองโปร่งเบา
 สบายในที่สุด เมื่อเลิกปฏิบัติแล้วสักชั่วขณะ อาการปวดศีรษะก็จะหายไปเองโดยไม่รู้ตัว นี่เป็น
 วิธีรักษาอาการปวดศีรษะโดยสมาธิ ของท่านพระอาจารย์วิชัย เขมิโย ซึ่งเคยใช้ได้ผลมาแล้ว


 เลือกอ่าน สมาธิ ที่นี่.


หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย