หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรํสี
วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

ประวัติ - หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรํสี
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย