พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ ชุด ธรรมเทศนา ปี 2549


ธรรมเทศนา ในพรรษาปี 2549 ชุด 1

    01.ก่อนฟ้าสางวันที่ 22 ก.ค.49-1.mp3

    02.ก่อนฟ้าสางวันที่ 22 ก.ค.49-2.mp3

    03.ฟ้าสนธยา วันที่ 22 ก.ค. 49-1.mp3

    04.ฟ้าสนธยา วันที่ 22 ก.ค. 49-2.mp3

    05.ฟ้าสนธยา วันที่ 23 ก.ค.49-1.mp3

    06.ฟ้าสนธยา วันที่ 23 ก.ค.49-2.mp3

    07.ฟ้าสนธยา วันที่ 24 ก.ค.49-1.mp3

    08.ฟ้าสนธยา วันที่ 24 ก.ค.49-2.mp3

    09.ฟ้าสนธยา วันที่ 24 ก.ค.49-3.mp3

    10.ฟ้าสนธยา วันที่ 24 ก.ค.49-4.mp3

    11.ฟ้าสนธยา วันที่ 25 ก.ค. 49-1.mp3

    12.ฟ้าสนธยา วันที่ 25 ก.ค. 49-2.mp3

    13.ฟ้าสนธยา วันที่ 25 ก.ค. 49-3.mp3

    14.ฟ้าสนธยา วันที่ 25 ก.ค. 49-4.mp3

    15.ฟ้าสาง วันที่ 26 ก.ค. 49-1.mp3

    16.ฟ้าสาง วันที่ 26 ก.ค. 49-2.mp3

    17.ฟ้าสนธยา วันที่ 30 ก.ค.49-1.mp3

    18.ฟ้าสนธยา วันที่ 30 ก.ค.49-2.mp3

    19.ฟ้าสาง วันที่ 1 ส.ค. 49-1.mp3

    20.ฟ้าสาง วันที่ 1 ส.ค. 49-2.mp3

    21.อนุโมทนา วันที่ 2 สิงหาคม 49.mp3


ธรรมเทศนา ในพรรษาปี 2549 ชุด 2

    01.อนุโมทนา วันที่ 25กรกฎาคม 49-1.mp3

    02.อนุโมทนา วันที่ 25กรกฎาคม 49-2.mp3

    03.ฟ้าสนธยาวันที่ 5 ส.ค. 49-1.mp3

    04.ฟ้าสนธยาวันที่ 5 ส.ค. 49-2.mp3

    05.ณ.สิมน้ำ25 ก.ค.49-1.mp3

    06.ณ.สิมน้ำ25 ก.ค.49-2.mp3

    08.ก่อนฟ้าสาง วันที่ 7 ก.ค. 49-1.mp3

    09.ก่อนฟ้าสาง วันที่ 7 ก.ค. 49-2.mp3

    10.ฟ้าสนธยาวันที่ 2 ส.ค. 49-1.mp3

    11.ฟ้าสนธยาวันที่ 2 ส.ค. 49-2.mp3

    12.ก่อนฟ้าสาง วันที่ 3 ส.ค. 49-1.mp3

    13.ก่อนฟ้าสาง วันที่ 3 ส.ค. 49-2.mp3

    14.ก่อนฟ้าสาง วันที่ 3 ส.ค. 49-3.mp3

    15.ฟ้าสนธยา วันที่ 9 ส.ค. 49-1.mp3

    16.ฟ้าสนธยา วันที่ 9 ส.ค. 49-2.mp3

    17.โจรกลับใจ 2.mp3

    18.ความทุกข์ของผู้หญิง2.mp3


  แสดงความคิดเห็น

สมาชิกธรรมะไทย


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย