พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ ชุด ธรรมเทศนา ปี 2546


รวมธรรมเทศนา วิสาขะ 46

    001.กระแสแห่งการพัฒนาการของโลก ๑.mp3

    002.กระแสแห่งการพัฒนาการของโลก ๒.mp3

    003.การเจริญสมาธิภาวนา ๑.mp3

    004.การเจริญสมาธิภาวนา ๒.mp3

    005.การเจริญสมาธิภาวนา ๓.mp3

    006.ยุคพุทธกาล ๑.mp3

    007.ยุคพุทธกาล ๒.mp3

    008.ยุคพุทธกาล ๓.mp3

    009.สิ่งที่ได้มาโดยยาก.mp3

    010.วันสำคัญของโลก ๑.mp3

    011.วันสำคัญของโลก ๒.mp3

    012.ภัทเทกรัตตคาถา ๑.mp3

    013.ภัทเทกรัตตคาถา ๒.mp3


รวมธรรมเทศนา เข้าพรรษา 46

    001.ความเข้าใจในอริยสัจจ.mp3

    002.ความสุขในสมาธิ.mp3

    003.ความสามัคคีในหมู่สงฆ์ ตอนที่ ๑.mp3

    004.ความสามัคคีในหมู่สงฆ์ ตอนที่ ๒.mp3

    005.ทำความบริสุทธิแห่งจิต.mp3

    006.ภัทเทกรัตตคาถา.mp3

    007.เว้นชั่วเข้าหาธรรม ตอนที่ ๑.mp3

    008.เว้นชั่วเข้าหาธรรม ตอนที่ ๒.mp3

    009.ความสุขของความดี.mp3

    010.ความเพียรที่ยั่งยืน.mp3

    011.ความเข้าใจในสมาธิ ตอนที่ ๑.mp3

    012.ความเข้าใจในสมาธิ ตอนที่ ๒.mp3


  แสดงความคิดเห็น

สมาชิกธรรมะไทย


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย