สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
ชุด พอรู้ทางก็สุขแท้


พอรู้ทางก็สุขแท้
    01.กุญแจไขความสำเร็จในยุคข่าวสารข้อมูล(48.54).mp3

    02.ฝึกคน เริ่มต้นที่ไหน(70.46).mp3

    03.สุขข้างนอก สุขข้างหน้า แต่สุขที่แท้ อยู่ข้างใน(109.59).mp3

    04.จะวิ่งไล่ตามความสุข หรือจะก้าวไปในความสุข(49.36).mp3

    05.อายุแท้ ยิ่งมากยิ่งดี(31.11).mp3

    06.บริหารคนต้องให้ได้ทั้งใจ ไปถึงทั้งโลก(82.21).mp3

    07.รักงานคือรักแค่ไหน มีปัญญาคือรู้เท่าใด(38.58).mp3

    08.ไม่ลบหลู่ แต่ต้องรู้ เข้าใจ และทำให้ถูก(82.28).mp3

    09.นับถือพุทธศาสนา อย่าให้เพี้ยน(67.34).mp3

    10.เลิกพูดเสียที ว่าเกิดมาใช้หนี้กรรม(111.05).mp3

    11.คนไทยมีบุญ แต่ไม่รู้จักใช้บุญ(53.04).mp3

    12.คนไทยไม่มีวินัย เพราะไม่รู้จักใช้เสรีภาพ(52.40).mp3

    13.ความรุนแรงเกิดจากความอ่อนแอ ความเป็นกลางที่แท้อยู่ที่ถือความถูกต้อง(38.07).mp3

    14.ดี-ชั่ว แบบไหนมีจริง แบบไหนมีไม่จริง ตอน สังคม(66.19).mp3

    15.ปรุงแต่งดี ก็ดี มีปัญญาถึง จึงไม่ปรุงแต่งได้(47.00).mp3

    16.มองอนาคตผ่านรากฐานความคิด และชีวิตท่านพุทธทาส(57.40).mp3


  แสดงความคิดเห็น

สมาชิกธรรมะไทยจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย