สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
ชุด จะถือพุทธและรักษาธรรมได้ เรื่องอย่างนี้ต้องเข้าใจอย่าให้เพี้ยน


จะถือพุทธและรักษาธรรมได้ เรื่องอย่างนี้ต้องเข้าใจอย่าให้เพี้ยน
    01 ไม่ลบหลู่ แต่ต้องรู้ เข้าใจ และทำให้ถูก(82.30).mp3

    02 นับถือพุทธศาสนา อย่าให้เพี้ยน(65.45).mp3

    03 เลิกพูดเสียที ว่าเกิดมาใช้หนี้กรรม(111.04).mp3

    04 ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อ กรรมไม่ง้อใคร ตอนที่ 1(68.35).mp3

    05 ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อ กรรมไม่ง้อใคร ตอนที่ 2(37.05).mp3

    06 จากเทพสูงสุด สู่ธรรมสูงสุด(76.20).mp3

    07 จิตวิญญาณแบบแม่มด แบบฮิปปี้ หรือแบบฤาษี ฯ(93.06).mp3

    08 พุทธศาสนาเกิดขึ้นมา มิใช่ว่าพิธีกรรมจะไร้ความหมาย(89.24).mp3

    09 ถ้าไม่มัวถือแบบงมงาย ก็อาจใช้พิธีกรรมมาสื่อคนฯ(75.46).mp3

    10 วัตถุมงคล ต้องใช้ผูกใจประชาชนไว้กับธรรม(62.44).MP3

    11 เอาวัตถุมงคลมาเป็นบันได พัฒนาคนฯ(97.55).mp3

    12 นับถือเทวดายังพอฟัง แต่ถ้ามัวหวังพึ่งขอผลฯ(93.56).MP3

    13 อะไรกันคนไทย ยังไม่รู้จักว่าสันโดษอย่างไหนดีฯ(106.36).MP3

    14 ฟังคำทำนาย ทำไมจึงมัวตื่นตูม แล้วภูมิปัญญาฯ(119.54).mp3

    15 ปัญหาภิกษุณี คิดให้ดีก็ไม่ยาก(90.24).mp3

    16 เพศศึกษาพลาดแน่ ถ้ามองแค่เพศสัมพันธ์(68.59).mp3

    17 คนไทยมีบุญ แต่ไม่รู้จักใช้บุญ(53.02).mp3

    18 อายุแท้ ยิ่งมากยิ่งดี(30.19).mp3

    19 อย่ามัวตอมมัวดมอาจม จงร่วมกันพาสังคมฯ(61.00).mp3

    20 ถวายเทียน 9 วัด ได้บุญมากพอไหม(32.05).mp3

    21 สังคมไทย อย่าก้าวหน้าไปลงอบาย(94.31).mp3

    22 รู้จักพระพรหมให้ดีไว้ อย่าทำได้แค่ขอท่านอย่างเดียว(48.50).mp3


  แสดงความคิดเห็น

สมาชิกธรรมะไทย


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย