สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
ชุด ฟังธรรมตามกาล ๒๕๔๕


ฟังธรรมตามกาล ๒๕๔๕
    01 การศึกษากับเศรษฐกิจ-ฝ่ายไหนจะรับใช้ฝ่ายไหน.mp3

    02 เด็กยุคนี้โชคดี แต่จะจมอยู่กับที่หรือก้าวหน้าไป.mp3

    03 อย่าแค่มารวมศูนย์ แต่ต้องขึ้นให้สูง.mp3

    04 สุขที่สมาน ประสานกับรักที่แท้.mp3

    05 จะอยู่กันดีด้วยหลักการ หรือต้องคุมกันด้วยอาญา.mp3

    06 ทำบุญให้คุณพ่อ.mp3

    07 วิสาขบูชา เตือนชาวพุทธก้าวให้ถึงปัญญา.mp3

    08 ถ้าเชิดชูพระคุณแม่ขึ้นมาได้ ฯ.mp3

    09 การศึกษาอย่างพุทธ ต้องถึงธรรมชาติ.mp3

    10 คนไทยไม่ใจแคบ แต่ระวังไว้ อย่าให้ปัญญาแคบ.mp3

    11 ก่อนเกษียณก็สดใส เกษียณแล้วยิ่งยองใย.mp3

    12 จิตวิญญาณแบบแม่มด แบบฮิปปี้ หรือแบบฤาษี ฯ.mp3

    13 อย่ามัวตอมมัวดมอาจม จงร่วมกันพาสังคมสู่จุดหมาย.mp3

    14 ตั้งศูนย์ให้ดุลไว้ อย่าให้เลยเถิดเตลิดไป.mp3

    15 ปีใหม่ ต้อนรับ หรือท้าทาย และ จุดหมายชีวิต.mp3

    16 สนทนาธรรมทั่วไป.mp3

    17 กระแสใหม่ กระแสไท.mp3


  แสดงความคิดเห็น

สมาชิกธรรมะไทยจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย