มหาสมัยสูตร โดย คณะสวดมนต์ชาวพุทธอังกฤษ


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย