จะรักษาศีลได้ ปัญญาต้องมาก่อน


 "จะรักษาศีลได้ ปัญญาต้องมาก่อน"

"การรักษาศีล ปัญญาต้องมาก่อน" แต่เราพูดว่ารักษาศีลก่อน ตั้งศีลก่อน "ศีลจะสมบูรณ์อย่างไรนั้นจะต้องมีปัญญา" จะต้องค้นคิดกายของเรา วาจาของเรา "พิจารณาหาเหตุผล นี่ตัวปัญญาทั้งนั้นก่อนที่จะตั้งศีลขึ้นได้ต้องอาศัยปัญญา"

เมื่อพูดตามปริยัติก็ว่า "ศีล สมาธิ ปัญญา" อาตมาพิจารณาแล้ว "การปฏิบัตินี้ต้องปัญญามาก่อน" มารู้เรื่องกาย วาจา "ว่าโทษของมันเกิดขึ้นมาอย่างไร ปัญญานี้ต้องพิจารณา หาเหตุผลควบคุมกาย วาจา จึงจะบริสุทธิ์ได้" .. "

หลวงปู่ชา สุภัทโท 

4,214


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย