บทสวดทำวัตรเช้า l วัดป่าบ้านตาด

 Webmaster  

บทสวดทำวัตรเช้า l วัดป่าบ้านตาด

เสียงสวดมนต์ทำวัตรเช้าแบบวัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี พร้อมบทสวดให้ทุกท่านได้สวดตามไปพร้อมๆ กัน เพื่อเป็นอานิสงฆ์แก่ตัวเองหรือผู้สวดทุกท่าน
ประกอบไปด้วยบทสวดดังต่อไปนี้
- บทสวดทำวัตรเช้า
- บทสวดสังเวคะปะริกิตตะนะปาฐะ
- บทสวดพุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ มหากา)
- บทสวด พระชัยปริตร (มหาการุณิโก)
- บทสวดแผ่เมตตาตนเอง
- บทสวดแผ่เมตตาสัตว์

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=GayA1YGCD-Y

11,463


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย