เสียงสวดพระปาฏิโมกข์ ฉบับมหานิกาย
 DhammathaiTeam   30 พ.ค. 2562

เสียงสวดพระปาฏิโมกข์ ฉบับมหานิกาย


ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=CNYecDVuQ3I

DT0005

DhammathaiTeam

30 พ.ค. 2562

 เปิดอ่านหน้านี้  3754 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIES


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย