เสียงสวดพระปาฏิโมกข์ ฉบับมหานิกาย

 DhammathaiTeam    30 พ.ค. 2562

เสียงสวดพระปาฏิโมกข์ ฉบับมหานิกาย


ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=CNYecDVuQ3I


 เปิดอ่านหน้านี้  5102 

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย