ปางพระพุทธรูป


๑.ปางประสูติ
0001, อ่าน  1541
๑๖.ปางจงกรมแก้ว
0016, อ่าน  1049
๑๗.ปางเรือนแก้ว
0017, อ่าน  1410
๑๘.ปางห้ามมาร
0018, อ่าน  1214
๑๙.ปางนาคปรก
0019, อ่าน  1329
๒๐.ปางฉันผลสมอ
0020, อ่าน  939


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย