ปางพระพุทธรูป


๑.ปางประสูติ
0001, อ่าน  1926
๑๖.ปางจงกรมแก้ว
0016, อ่าน  1282
๑๗.ปางเรือนแก้ว
0017, อ่าน  1672
๑๘.ปางห้ามมาร
0018, อ่าน  1584
๑๙.ปางนาคปรก
0019, อ่าน  1687
๒๐.ปางฉันผลสมอ
0020, อ่าน  1164


  แสดงความคิดเห็น


Go to top

จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย