ปางพระพุทธรูป


๑.ปางประสูติ
0001, อ่าน  3977
๑๖.ปางจงกรมแก้ว
0016, อ่าน  3488
๑๗.ปางเรือนแก้ว
0017, อ่าน  3753
๑๘.ปางห้ามมาร
0018, อ่าน  4044
๑๙.ปางนาคปรก
0019, อ่าน  4301
๒๐.ปางฉันผลสมอ
0020, อ่าน  3614


  แสดงความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย