ปางพระพุทธรูป


๑.ปางประสูติ
0001, อ่าน  3726
๑๖.ปางจงกรมแก้ว
0016, อ่าน  3306
๑๗.ปางเรือนแก้ว
0017, อ่าน  3525
๑๘.ปางห้ามมาร
0018, อ่าน  3795
๑๙.ปางนาคปรก
0019, อ่าน  3826
๒๐.ปางฉันผลสมอ
0020, อ่าน  3449


  แสดงความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย