ปางพระพุทธรูป


๑.ปางประสูติ
0001, อ่าน  1916
๑๖.ปางจงกรมแก้ว
0016, อ่าน  1278
๑๗.ปางเรือนแก้ว
0017, อ่าน  1664
๑๘.ปางห้ามมาร
0018, อ่าน  1579
๑๙.ปางนาคปรก
0019, อ่าน  1677
๒๐.ปางฉันผลสมอ
0020, อ่าน  1161


  แสดงความคิดเห็น


Go to top

จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย