ปางพระพุทธรูป


๑๖.ปางจงกรมแก้ว
0016, อ่าน  618
๑๗.ปางเรือนแก้ว
0017, อ่าน  838
๑๘.ปางห้ามมาร
0018, อ่าน  687
๑๙.ปางนาคปรก
0019, อ่าน  672
๒๐.ปางฉันผลสมอ
0020, อ่าน  548


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย