ปางพระพุทธรูป


๑๖.ปางจงกรมแก้ว
0016, อ่าน  991
๑๗.ปางเรือนแก้ว
0017, อ่าน  1331
๑๘.ปางห้ามมาร
0018, อ่าน  1114
๑๙.ปางนาคปรก
0019, อ่าน  1221
๒๐.ปางฉันผลสมอ
0020, อ่าน  865


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย