ปางพระพุทธรูป


๑.ปางประสูติ
0001, อ่าน  3989
๑๖.ปางจงกรมแก้ว
0016, อ่าน  3495
๑๗.ปางเรือนแก้ว
0017, อ่าน  3764
๑๘.ปางห้ามมาร
0018, อ่าน  4062
๑๙.ปางนาคปรก
0019, อ่าน  4320
๒๐.ปางฉันผลสมอ
0020, อ่าน  3625


  แสดงความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย