ปางพระพุทธรูป


๑.ปางประสูติ
0001, อ่าน  1651
๑๖.ปางจงกรมแก้ว
0016, อ่าน  1121
๑๗.ปางเรือนแก้ว
0017, อ่าน  1482
๑๘.ปางห้ามมาร
0018, อ่าน  1303
๑๙.ปางนาคปรก
0019, อ่าน  1422
๒๐.ปางฉันผลสมอ
0020, อ่าน  1002


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย