ปางพระพุทธรูป


๑.ปางประสูติ
0001, อ่าน  3762
๑๖.ปางจงกรมแก้ว
0016, อ่าน  3326
๑๗.ปางเรือนแก้ว
0017, อ่าน  3558
๑๘.ปางห้ามมาร
0018, อ่าน  3830
๑๙.ปางนาคปรก
0019, อ่าน  3887
๒๐.ปางฉันผลสมอ
0020, อ่าน  3470


  แสดงความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย