ปางพระพุทธรูป

 ๑๗.ปางเรือนแก้ว
0017, อ่าน  114


๑๘.ปางห้ามมาร
0018, อ่าน  99


๑๙.ปางนาคปรก
0019, อ่าน  98


๒๐.ปางฉันผลสมอ
0020, อ่าน  61  ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทาง Facebook


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย