ปางพระพุทธรูป


๑.ปางประสูติ
0001, อ่าน  2328
๑๖.ปางจงกรมแก้ว
0016, อ่าน  1501
๑๗.ปางเรือนแก้ว
0017, อ่าน  1987
๑๘.ปางห้ามมาร
0018, อ่าน  2044
๑๙.ปางนาคปรก
0019, อ่าน  2111
๒๐.ปางฉันผลสมอ
0020, อ่าน  1444


  แสดงความคิดเห็น


Go to top

จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย