ปางพระพุทธรูป


๑.ปางประสูติ
0001, อ่าน  2125
๑๖.ปางจงกรมแก้ว
0016, อ่าน  1402
๑๗.ปางเรือนแก้ว
0017, อ่าน  1841
๑๘.ปางห้ามมาร
0018, อ่าน  1814
๑๙.ปางนาคปรก
0019, อ่าน  1890
๒๐.ปางฉันผลสมอ
0020, อ่าน  1306


  แสดงความคิดเห็น


Go to top

จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย