ธรรมะ...จากหลวงพ่อ


# เรื่อง อ่าน
 "ให้พากันแสวงหาที่พึ่งของตน" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)
 "เรื่องกลัวเสือ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 "ให้แก้ปัจจุบัน" (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)
 "ความพอดีนั่นแหละคือธรรมะ" (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)
 "ใจเศร้าหมองกับใจหดหู่" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 "ธรรมเฉพาะตัว เข้าใจจำเพาะตัว" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "หลวงตากับหนู" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "ตัณหาสามเป็นเหตุให้เกิดทุกข์" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)
 "รู้อะไรไม่เท่ารู้ใจตน" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 "พระนิพนธ์ ๗๙ เชื่อกรรมไว้ก่อน" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)
 "ทางบุญ .. ทางบาป" (หลวงปู่แหวน สุจิณโณ)
 "การทำจิตให้สงบ" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)
 "ทำไมชอบตีเหล็ก" (หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท)
 "วาสนาสร้างที่ใจเรา" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "นิมิตให้ประโยชน์แก่คนมีปัญญา" (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)
 "มนุษย์กับเทวดา" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
 "เปรียบธรรมเช่นฉัตรคือร่ม" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)
 "ต้องมีสติทุกเวลา" (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)
  "ธุดงค์ของสองหลวงปู่"
 "คำอธิษฐานของหลวงปู่ขาว อนาลโย"
 "รู้ธรรมเพื่อพ้นทุกข์" (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)


  แสดงความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย