ธรรมะ...จากหลวงพ่อ


# เรื่อง อ่าน
 "ธรรมเมตตา ฉบับที่ ๑๖" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)
 ไม่ใช่มีแต่คนอื่นชั่ว เราก็เหมือนกัน (หลวงปู่เหรียญ )
 "ดูแล้วจะเห็น" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)
 ไม่มีใครทำทุกข์ให้แก่ตนยิ่งกว่าตนทำให้แก่ตน (หลวงปู่เหรียญ)
 "ธรรมเมตตา ฉบับที่ ๑๗" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)
 ต้องให้รู้ด้วยตนเอง (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
 "ชนะตน ดีกว่าชนะสงครามโลก" (หลวงปู่ศรี มหาวีโร)
 ถ้าใจไม่เชื่อแล้วมันไม่ทำหรอกคนเรา (หลวงปู่เหรียญ)
 "ให้พากันระลึกถึงท่านนะวันนี้" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "ภาวนาคือการอบรมจิต" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "ธรรมเมตตา ฉบับที่ ๑๘" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)
 "ธรรมเมตตา ฉบับที่ ๒๐" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)
 "อารมณ์ก็เหมือนลิง" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)
 "ละบาปบุญเกิด" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
 "สุขทุกข์ก็ไม่เที่ยง" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
 "เรื่องเก่าเรื่องหลัง" (หลวงปู่ศรี มหาวีโร)
 "ความเพียรอยู่ที่สติ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 โลกนี้มีแต่เรื่องทุกข์" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)
 "จิตเป็นแก่นของชีวิต" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
 "พุทธะเกิดที่ใจ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 ตัวศาสนาคือความสงบระงับ" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)


  แสดงความคิดเห็น


Go to top

จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย