ธรรมะ...จากหลวงพ่อ


# เรื่อง อ่าน
 "โรคของจิต" (หลวงปู่ศรี มหาวีโร)
 "จิตนำไป" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)
 "ผลแห่งบุญ" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)
 บทธรรม พระอาจารย์ศุภชัย ภูริญาโณ
 "ธรรมคือเบรคห้ามล้อ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "ธรรมะ กับเห็นธรรมะ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 "จิตนี่สำคัญ" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
 "ภาวนาไม่ใช่ของหนัก" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)
 "ผียักษ์กลับใจ" (หลวงปู่จันทา ถาวโร)
 "ลูกศิษย์กลัวผี" (หลวงปู่ฝั้น อาจาโร)
 "ใจสงบเย็นด้วยพุทโธ" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)
 "รู้อะไรไม่เท่า รู้ใจตน" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 ธรรมทาน พระอาจารย์ศุภชัย ภูริญาโณ
 "สตินี้ก็คือชีวิต" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)
 "กายนี้เป็นมรรค" (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)
 "คำบริกรรม เหมือนเหยื่อล่อปลา" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 "นะโม ความนอบน้อม" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)
 บทธรรม พระอาจารย์ศุภชัย ภูริญาโณ
 "มีพุทโธ เป็นที่พึ่ง" (หลวงปู่ฝั้น อาจาโร)
 "สติเป็นของสำคัญมาก" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "หลักรักษาใจ" (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป)


  แสดงความคิดเห็น


Go to top

จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย