ธรรมะ...จากหลวงพ่อ


# เรื่อง อ่าน
 ให้ทำสมาธิให้มั่นคงกล้าหาญ (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 "บุญกุศล คือแก้วสารพัดนึก" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "สุขทุกข์ ไม่ใช่ความสงบ" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)
 "มรรคผลเกิดที่ใจ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "ไม่รู้จักเหตุแห่งทุกข์สุข" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)
 "ความตระหนี่เป็นภัย" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "บุญมากเพราะศรัทธา" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 "ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)
 "อบรมจิตให้ดี" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)
 "มนุษย์สมบูรณ์" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)
 "ปัญญาคืออาวุธ" (หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ)
 "กามนั้น เหมือนเนื้อติดฟัน" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)
 "หัวใจพระพุทธศาสนา" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)
 "ทาน การสงเคราะห์" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "สติสัมปชัญญะ" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)
 "๖๘ ผลแห่งการปฏิบัติ" (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป)
 สละสุขชั่วคราวเพื่อความสุขอันเป็นแก่นสาร (หลวงปู่เหรียญ)
 "พุทธศาสนาเป็นศาสนาของใจ" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)
 "ทำไมบุญจึงต้องละ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "ศาสนาสอนลงที่ใจ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 "ปฏิเวธ รู้แล้วละวาง" (ท่านพ่อลี ธมฺมธโร)


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย