ธรรมะ...จากหลวงพ่อ


# เรื่อง อ่าน
 "เหตุอยู่ที่ใจ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "อสุภะ คือไม่สวยไม่งาม" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)
 "เมตตาไม่แท้" (สมเด็จพระญาณสังวร)
 "๒๙ สติเป็นพี่เลี้ยง" (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป)
 "ไม่มีวาสนา ไม่ได้พบ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "มาตาปิตุ อุปฏฺฐานํ" (หลวงปู่ท่อน ญาณธโร)
 "ทุกข์ใจเพราะตามใจกิเลส" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
 "หลงตน หลงอำนาจ" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)
 "ทำนายแล้ว ไม่เป็นอื่น" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "เห็นด้วยปัญญา" (หลวงพ่อทูล ขิปฺปปัญโญ)
 "แจกเท่าไหร่ ก็ไม่หมด" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)
 "เล่าเรื่องหลวงตาฯ หูดี" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "สติสำคัญที่สุด" (สมเด็จพระญาณสังวร)
 "ทาน การให้การเสียสละ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "๑๕ ปัญญาวิปัสสนา" (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป)
 "จิตที่ข่มได้แล้วนำสุขมาให้" (สมเด็จพระญาณสังวร)
 "กรรมฐาน เหมือนปลูกต้นไม้" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)
 "มะม่วงใบเดียวกัน" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)
 "ศรัทธาความเชื่อ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "ยอดของบารมี" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)
 "จิตอิ่มตัว กับจิตที่หิวโหย" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย