ธรรมะ...จากหลวงพ่อ


# เรื่อง อ่าน
 "เครื่องวัด ของดีของชั่ว" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 "ลักษณะของบุญ" (หลวงปู่ฝั้น อาจาโร)
 "ชิวิตนี้น้อยนัก แต่สำคัญนัก" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)
 "การภาวนาเป็นของสำคัญ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "เมตตาฆ่าความโกรธ" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
 "ใจสงบ ทุกข์ไม่เกิด" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)
 "จริงอยู่กับหัวใจเรา" (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป)
 "สรรเสริญ-นินทา" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 "รู้ทันมัน มันก็ดับ" (หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ)
 "เห็นทุกข์ เห็นธรรม" ( หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี )
 "สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ" (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)
 "ภาวนาไม่ต้องกลัวตาย" (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)
 "กรรมหมือนหว่านเมล็ดพืชลงดิน" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "แม่พ่อฆ่าเขา" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)
 "รักษาสมบัติของพ่อแม่ครูบาอาจารย์" (หลวงปู่ลี กุสลธโร)
 "พุทธะเกิดที่ใจ เกิดจากใจ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 "ธรรมทั้งหลายเกิดจากจิต" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
 "ประโยชน์ในโลกนี้และโลกหน้า" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 "เห็นจิตเห็นธรรม" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)
 "จิตมีความสงบ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "เรื่องที่มากระทบเป็นเครื่องสอน" (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย