ธรรมะ...จากหลวงพ่อ


# เรื่อง อ่าน
 "ทุกข์เพราะอารมณ์" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "พาลกับบัณฑิต" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)
 "นำมาสอนใจตนเอง" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)
 "บาปบุญ เหมือนน้ำกับไฟ" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)
 "คนแจวเรือ" (ท่านพ่อลี ธัมมธโร)
 "๖๒ ผู้ปฏิบัติตาม" (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป)
 "สัตบุรุษ" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)
 "มุทิตา แก้ความอิจฉาริษยา" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)
 "การฝึกจิต เป็นเรื่องจำเป็น" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
 "สายบุญสายกุศล" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "เกิดจากใจทั้งสิ้น" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)
 "มันเป็นเรื่องธรรมดา" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)
 "รักษายากที่สุด คือใจ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "บาปนั้นให้ละเสีย อย่าทำ" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)
 "อาหุเนยยะบุคคล" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)
 "ธรรมธาตุ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 ปัญญาในพุทธศาสนาคือรู้ผิดรู้ถูก : หลวงปู่เหรียญ
 "สติเป็นพระวินัย เครื่องควบคุม" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 ปัจจุบันทุกข์ สู่โลกหน้าก็ทุกข์ : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 ใจตกเป็นทาสย่อมเป็นทุกข์ : ท่านพ่อลี ธัมมธโร
 "เป็นเสลดน้ำลาย ท่านคายทิ้งแล้ว" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย