ธรรมะ...จากหลวงพ่อ


# เรื่อง อ่าน
 "หลวงปู่ชอบฯ กับเสือ" (คุณหญิง สุรีพันธุ์ มณีวัต)
 "ธัมมะเป็นแสงส่องใจ" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)
 "หัวใจคนนี่สิทุกข์ยาก" (หลวงปู่ฝั้น อาจาโร)
 "แก่นบุญแก่นบาปอยู่ที่จิต" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 "จงทำตนให้พ้นทุกข์" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)
 "ชนะกิเลสตนนั่นแหละประเสริฐ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "ให้ทำคู่กันไป" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)
 "ล้วนแต่เป็นธรรม" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)
 "การให้การเสียสละเป็นของสำคัญ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "โลกมนุษย์ เป็นโลกอันสมบูรณ์" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)
 "พุทโธนั้น เป็นอย่างไร" (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)
 "เมตตาที่แท้จริงถูกต้องเป็นเช่นนี้" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)
 "แว่นดวงใจแว่นส่องทาง" (หลวงปู่หล้า เขมปัตโต)
 "สุขทุกข์อยู่ที่ใจ" (หลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป)
 "จิตนี้เองเป็นที่อาศัยของกิเลส" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)
 "เราไม่ได้ทำมันก็ไม่ได้ซิ" (หลวงปู่ฝั้น อาจาโร)
 "ให้ละบาปบำเพ็ญบุญ" (หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล)
 "จิตติดที่ไหนย่อมไปเกิดที่นั้น" (หลวงปู่หลุย จันทสาโร)
 "สร้างบารมี" (หลวงปู่เพียร วิริโย)
 "ตลกร้าย" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)
 "ตามรู้" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)


  แสดงความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย