ธรรมะ...จากหลวงพ่อ


# เรื่อง อ่าน
 "หลงในรูป" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)
 "มีแตบุญแต่บาปที่ติดตามไป" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
 "วิปัสสนา คือเพชรน้ำเอก" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)
 "แก้ยากที่สุด คือแก้กิเลส" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "หลักของพระพุทธศาสนา" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)
 "มานะ ความถือตัว" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)
 "รู้ทันมันก็ดับ" (หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ)
 "สมาธิกับปัญญา ต่างฝ่ายต่างอบรมกัน" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)
 "ก็มีอยู่อย่างเก่า" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)
 "บุญกุศลเกิดขึ้นสามทาง" (ท่านพ่อลี ธัมมธโร)
 "ใจนี้ไม่มีคำว่าวัย" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "พรหมวิหาร ๔ " (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)
 "ทำไมไม่เสาะแสวงหาที่พึ่ง" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "ธรรมกับจิตใจ" (หลวงปู่ศรี มหาวีโร)
 "บุญภายใน" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)
 "หลักใจ ที่พึ่งของใจ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "ของดีมีในศาสนาพุทธ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 "จะปฏิบัติกับสุข-ทุกข์อย่างไร" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)
 "ความมักโกรธย่อมอยู่เป็นทุกข์" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)
 "อภัยทาน-อโหสิกรรม" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)
 "หลักใจเป็นของสำคัญ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย