ธรรมะ...จากหลวงพ่อ


# เรื่อง อ่าน
 "พระพุทธเจ้าตรัสสอนอะไร" (หลวงปูชา สุภัทโท)
 "ยาแก้โง่" (หลวงปู่จวน กุลเชฏโฐ)
 "ฆ่าตัวตาย มีแต่กรรมแต่เวร" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
 "อย่าจับผิดผู้อื่น" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)
 "วิธีหัดภาวนา" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 "กบเฝ้ากอบัว" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)
 "ให้ปราบตัวเอง อย่าไปคิดปราบคนอื่น" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
 "ความโกรธกับปัญญา" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)
 "เมื่อใจเรามันวางอารมณ์" (หลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป)
 "หลักใหญ่ก็คือการภาวนา" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "พระพุทธศาสนาเป็นของสากล" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 "เมตตาเป็นเครื่องทำลายความมุ่งร้าย" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)
 "รักษาใจของตนให้ดี" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
 "ตามรอยปฏิปทาของพระอริยะ" (หลวงปู่จนทร์ศรี จันททีโป)
 "ทำไมท่านสอนเรื่องกาย" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "คนที่มีบุญ" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)
 "ถ้าเราคุมจิตได้ ก็ไม่ไปทุคติ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 "การปฏิบัติธรรมเบื้องต้น" (หลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป)
 "ศีลธรรมไม่ต้องขอจากพระ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "หลักรักษาใจ" (หลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป)
 "การเพ่งโทษผู้อื่นทำให้ใจไม่เป็นสุข" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย