สักว่า - คติธรรมหลวงพ่อชา สุภัทโท

 DhammathaiTeam  

"ใจก็สักว่าใจ ความคิดความรู้สึกก็สักว่าความคิด
ความรู้สึกปล่อยให้มันป็นเพียงสิ่ง "สักว่า"
รูปก็สักว่ารูป เสียงก็สักว่าเสียง ความคิดก็สักว่าความคิด
จะต้องไปยึดมั่นถือมั่นทำไม
ถ้าคิดได้รู้สึกได้อย่างนี้ เราก็จะแยกกันได้
ความคิดความรู้สึก (อารมณ์) อยู่ทางหนึ่ง
ใจก็อยู่อีกทางหนึ่ง
เหมือนกับ "น้ำมันกับน้ำ"
ถ้าอยู่ในขวดเดียวกันแต่มันแยกกันอยู่.."

หลวงพ่อชา สุภัทโท

ที่มา : เพจ - Supani Sundarasardula

5,422


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย