"เกิดเป็นมนุษย์ได้อีก" (หลวงปู่หล้า เขมปัตโต)

 วิริยะ12    24 ส.ค. 2565

.
 "เกิดเป็นมนุษย์ได้อีก"

" .. บุคคลที่จะเกิดเป็นมนุษย์อีกติดกันในชาติต่อไป "เป็นผู้ถึงไตรสรณคมน์เท่านั้นก็พอแล้ว" เพราะโหรเอกพระบรมศาสดาองค์ท่านทายว่า "บุคคลผู้ถึงพุทธ ธรรม สงฆ์ เป็นสรณะแล้วมีคติเป็นสอง ไม่มนุษย์ก็เทวดา" มันเป็นของไม่ยากของผู้ศรัทธา

แต่ก็ตรงกันข้ามเป็นของยากผู้ที่ไม่ศรัทธา "ความดีคนดีทำได้ง่าย" ความชั่วคนดีทำได้ยาก "ความชั่วคนชั่วทำได้ง่าย" ความดีคนชั่วทำได้ยาก สิ่งเหล่านี้เป็นของจริงมาแต่ดึกดำบรรพ์ .."

"ตอบปัญหาธรรมและการปฏิบัติธรรม"
(หลวงปู่หล้า เขมปัตโต)
 DT014902

วิริยะ12

24 ส.ค. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5186 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย