"ความพอ พอที่ใจ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12  

 "ความพอ พอที่ใจ"

" .. เรื่องของธรรมไม่เห็นยุ่งอะไร "ท่านพออยู่ในใจเนี่ย นี่ละการสร้างบุญสร้างกุศลเมื่อพอแล้วมาพอที่ใจนะ" เพราะใจเป็นดวงแสวงหาเสาะ ๆ อยู่อย่างนั้นตลอด

"พอใจพอความดีทั้งหลายแล้วปล่อยหมดโดยสิ้นเชิง" ให้พากันสร้างนะความดีมีวันเต็มวันพอได้ "ถ้าสร้างแต่กิเลสแล้วไม่มีวันพอ" เดินไปตามถนนหนทางก็เห็น ไปที่ไหนหรูหราฟู่ฟ่า เวลาตายแล้วก็ทิ้งเกลื่อน .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 

5,439


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย