พระพุทธองค์ทรงสอนว่าผู้มีปัญญารู้จักแยกแยะว่าอะไรสำคัญไม่สำคัญ ...

 DhammathaiTeam    15 ก.พ. 2560

พระพุทธองค์ทรงสอนว่าผู้มีปัญญารู้จักแยกแยะว่าอะไรสำคัญไม่สำคัญ
ใส่ใจในสิ่งสำคัญและให้เวลากับสิ่งที่ไม่สำคัญให้น้อยที่สุด

ในทางตรงข้าม คนเขลาหลงคิดว่าเรื่องสำคัญเป็นเรื่องไม่สำคัญ และเรื่องไม่สำคัญเป็นเรื่องสำคัญ
เช่น ดูหมิ่นสมาธิภาวนาว่าไม่สำคัญและเสียเวลาเปล่า คิดว่าการใช้เวลาและทรัพย์สินเงินทองไปกับการแสวงหาความสุขเล็กๆ น้อยๆ เป็นสิ่งสำคัญต่อความเป็นอยู่

ก้าวแรกของการตามรอยพระพุทธองค์ไปสู่ความหลุดพ้นไม่ได้เริ่มที่ความเชื่อแบบไร้เหตุผล แต่ตั้งต้นจากการถามตัวเองในเรื่องชีวิตอย่างจริงจังว่า "อะไรสำคัญ" "อะไรไม่สำคัญ"

ธรรมะคำสอน โดย พระอาจารย์ชยสาโร
แปลถอดความ โดย ปิยสีโลภิกขุ   


ที่มา : เพจ - ธรรมะ โดย พระอาจารย์ชยสาโร/ Dhamma by Ajahn Jayasaro

DT0005

DhammathaiTeam

15 ก.พ. 2560
 เปิดอ่านหน้านี้  5324 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย