"เมตตากับศีล" (สมเด็จพระญาณสังวร)

"เมตตากับศีล"

" .. "เมตตากับศีลเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเสมอ" ยากจะแยกจากกันได้ "ผู้มีศีลก็คือผู้มีเมตตา" ผู้มีเมตตาย่อมเป็นผู้มีศีล

"ผู้ไม่มีศีลคือผู้ไม่มีเมตตา เพราะศีลคือความไม่เบียดเบียนด้วยประการทั้งปวง" ไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและไม่เบียดเบียนทั้งผู้อื่น .. "

สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๙
DT014902

วิริยะ12

 เปิดอ่านหน้านี้  3121 


  แสดงความคิดเห็น


Go to top

จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย