"เมตตากับศีล" (สมเด็จพระญาณสังวร)

 วิริยะ12    8 พ.ค. 2561

 "เมตตากับศีล"

" .. "เมตตากับศีลเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเสมอ" ยากจะแยกจากกันได้ "ผู้มีศีลก็คือผู้มีเมตตา" ผู้มีเมตตาย่อมเป็นผู้มีศีล

"ผู้ไม่มีศีลคือผู้ไม่มีเมตตา เพราะศีลคือความไม่เบียดเบียนด้วยประการทั้งปวง" ไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและไม่เบียดเบียนทั้งผู้อื่น .. "

สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๙
 
   DT014902

วิริยะ12

8 พ.ค. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5372 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย