"คำอธิษฐานของหลวงปู่ขาว อนาลโย"

 วิริยะ12  

.
 "คำอธิษฐานของหลวงปู่ขาว อนาลโย"

" .. "ไปอธิษฐานที่พระธาตุพนม" นอนกลางคืนอยู่สองคืน "ก่อนนอนสวดปาฎิโมกข์ถวายบูชาพระธาตุ" ตื่นขึ้นเช้า ก็สวดปาฏิโมกข์ถวายพระธาตุอีก "แลัวอธิษฐาน ข้าพเจ้าจะทำความเพียร ทำกรรมฐาน ถ้ายังไม่พ้นทุกข์ ให้ข้าพเจ้าได้เกิดอีก" อายุสิบปีให้ได้บวชตลอดจน ตายคาผ้าเหลือง สองชาติ สามชาติ สิบชาติ ยีสิบชาติ ร้อยชาติ "ถ้ายังไม่พ้นทุกข์ ให้ข้าพเจ้ากลับมาบวชอีกตลอดวันตาย จะเป็นหมื่นชาติ แสนชาติ ล้านชาติ" ถ้ายังไม่พ้นทุกข์ก็ให้กลับมาเกิดอีก บวชอีกตลอดวันตายทุกชาติ

จากนั้นมาอยู่อุดรฯ ไปพระเจ้าองค์ตื้อ "พระเจ้าองค์ตื้อนี่สำคัญ" มีเจ๊กฮ่ออยู่เวียงจันทน์มันเอาดาบไปฟันแขนขาด เลือดพุ่งออกมาจริง ไปเรียกผู้หนึ่งให้เอาทองมาหล่อติดให้ ไปเรียกเอาเอง คิดสลดใจร้องไห้น้ำตาไหล มาอธิษฐานทีนี่อีกอย่างเก่า "ขอให้ได้บวชแล้วตาย ตายแล้วเกิด" เกิดแล้วได้บวชอีกจนตายไปทุกชาติ จนกว่าจะพ้นทุกข์ "อย่าให้ข้าพเจ้าได้สึก อย่าให้มีความกำหนัดยินดีในกามทั้งหลาย" นั่นแหละเกิดมาบ่ทุกข์ไม่มี .. "

"อนาลโยปูชา"
หลวงปู่ขาว อนาลโย
 

5,435


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย