ธรรมดา : หลวงปู่คูณ สุเมโธ

 จำปาพร    6 ม.ค. 2559

 พระอาจารย์คูณ สุเมโธ
วัดป่าภูทอง จ.อุดรธานี

...

ชะรา ธัมโมมหิ อะนะตีโต ,
พยาธิธัมโมมหิ พยาธิง อะนะตีโต ,
มะระณะธัมโมมหิ มะระณัง อะนะตีโต ตีติ.


เอ้าตั้งใจฟัง คนเฮาเกิดมา คนเราเกิดมา
ไม่มีใครจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้
ไม่มีใครจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้
ไม่มีใครจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้

นั้นแหละนั้น..”เป็นธรรมดา”

อันนี้เป็นธรรมดาของคนที่อยู่ใต้ฟ้าอันนี้ไม่เลือกว่าใคร
ผู้หญิงก็มีความแก่เป็นธรรมดา
ผู้ชายก็มีความแก่เป็นธรรมดา เออ พอแต่เกิดมา
พระก็มีความแก่เป็นธรรมดา เออ เณรก็มีความแก่เป็นธรรมดา
นี้นั่นแหละให้เรารู้จัก “ธรรมดา” อันนี้เอาไว้

เพราะเมื่อธรรมดาอันนี้เกิดขึ้นกับเรา
ถ้าเรามารู้จักธรรมดาอันนี้แล้ว
เราก็จะไม่ได้เป็นทุกข์กับธรรมดาอันนี้

ไม่ได้เป็นทุกข์ ไม่ได้กังวล ไม่ได้เสียใจ
ไม่ได้เดือดร้อน ไม่ได้วุ่นวายกับธรรมดา
แก่นี้ คนเราทุกคนไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่าพระว่าเณร
อยู่ใต้โลกอันนี้ก็ต้องมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาด้วยกันทั้งนั้น
ฉะนั้นขอให้พวกเรารู้จักว่าเราอยู่กับธรรมดาอันนี้

เออเมื่อธรรมดาอันนี้เกิดขึ้นกับเรา
เราก็ให้เข้าใจว่า เออ .."ธรรมดา" ให้ว่า "มันเป็นธรรมดา"
เราอย่ามาเป็นทุกข์กับธรรมดา เราอย่ามาเสียใจกับธรรมดานี้

นั่นแหละ เราอย่ามาเดือดร้อนกับธรรมดาอันนี้
นั่นล่ะเราไม่ต้องไปกังวลกับมัน มันธรรมดาเกิดขึ้น
มันจะเจ็บตรงไหน ปวดตรงไหน เป็นโรคอะไร
เราก็ให้รู้ว่ามันเป็นธรรมดา นี่แหละไม่ต้องไปเป็นทุกข์กับมัน

...

ส่วนหนึ่งจากพระธรรมเทศนาหัวข้อ "ธรรมดา"
ในงานบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่มารศรี ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ DT017019

จำปาพร

6 ม.ค. 2559
 เปิดอ่านหน้านี้  5268 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย