"มนุษย์ที่สมบูรณ์" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12    15 ก.ค. 2562

.
 "มนุษย์ที่สมบูรณ์"

" .. "คุณสมบัติของมนุษย์ที่จะบริบูรณ์นั้น ก็คือสมบูรณ์ด้วยกาย วาจาและใจ" กาย วาจา ใจจะสมบูรณ์นั้น เช่นว่า พูดดีเฉย ๆ ก็ไม่สมบูรณ์ ถ้าไม่กระทำตาม ทำดีแต่กายเฉย ๆ ใจไม่ดีนั้น ก็ไม่สมบูรณ์ พระพุทธองค์ทรงสอนให้ดี ด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ "กายงาม วาจางาม ใจงาม เป็นสมบัติของมนุษย์ที่ดีที่สุด" .. "

หลวงปู่ชา สุภัทโท 
   DT014902

วิริยะ12

15 ก.ค. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5374 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย