"ทุกข์จึงครอบงำไม่ได้" (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)

 วิริยะ12    10 ธ.ค. 2565

.
 "ทุกข์จึงครอบงำไม่ได้"

" .. เมื่อแยกพันธะแห่งความเกี่ยวเนื่องจิตกับ สรรพสิ่งทั้งปวงได้แล้ว "จิตก็หมดพันธะกับเรื่องโลก รูป เสียง กลื่น รส สัมผัส" จะดีหรือเลว "มันขึ้นอยู่กับจิตที่ออกไปปรุงแต่งทั้งหมด" และจิตที่ขาดปัญญา ย่อมเข้าใจผิด

เมื่อเข้าใจผิด "ก็หลงอยู่ภายใต้อำนาจ ของเครื่องร้อยรัดทั้งหลาย" ทั้งทางกายและทางใจ อันโทษทัณฑ์ทางกายอาจมีคนอื่นช่วยปลดปล่อยได้บ้าง "ส่วนโทษทางใจ มีกิเลสตัณหาเป็นเครื่องรึงรัด" ไว้นั้น ต้องรู้จักปลดปล่อยตนด้วยตนเอง

"พระอริยเจ้าทั้งหลาย ท่านพ้นแล้วจาก โทษทั้งสองทางความทุกข์จึงครอบงำไม่ได้" .. "

"หลวงปู่ฝากไว้"
หลวงปู่ดูลย์ อตุโล
 DT014902

วิริยะ12

10 ธ.ค. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  4955 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย