ดูให้เห็นจึงไม่ทุกข์ : หลวงปู่เพียร วิริโย

 จำปาพร  

พระอาจารย์เพียร วิริโย
วัดป่าหนองกอง
ต.บ้านค้อ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
บันทึกเมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

...

นั่นล่ะ..ให้ดูกายดูใจของเรา สุขทุกข์ก็อยู่กับใจของเรา
สุขเป็นธรรมนะ ทุกข์เป็นกิเลส กิเลสมันร้อน
สุขทุกข์ไม่ได้อยู่กับดินฟ้าอากาศ ไม่ได้อยู่กับป่าไม้ภูเขา
แต่อยู่กับตัวเรานั่นล่ะ จึงให้ดูกายดูใจ
ดูอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ดูความเกิด ความแก่ ความเจ็บ ความตาย
ดูอสุภะอสุภังนั่นล่ะ ดูให้เห็นมันจึงไม่ทุกข์
ไป..ไปหาภาวนาเดินจงกรมนั่งสมาธิซะ


• การ์ตูน รู้ไว้ให้ได้บุญกับลุงปราดเปรื่อง ตอน "ทำบุญ ทำทาน" และ ตอน "เทียนพรรษา" *ล่าสุด*

• เร่งด่วน เจ้าภาพถวายถังเก็บน้ำอุปโภคบริโภควัดแทนใบเดิม

• เร่งด่วน เจ้าภาพถวายถังเก็บน้ำอุปโภคบริโภควัดแทนใบเดิม

• เหตุใดจึงห้ามฆ่า

• ๒๔.ปางรำพึง
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย