ดูให้เห็นจึงไม่ทุกข์ : หลวงปู่เพียร วิริโย

 จำปาพร    23 มิ.ย. 2558

พระอาจารย์เพียร วิริโย
วัดป่าหนองกอง
ต.บ้านค้อ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
บันทึกเมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

...

นั่นล่ะ..ให้ดูกายดูใจของเรา สุขทุกข์ก็อยู่กับใจของเรา
สุขเป็นธรรมนะ ทุกข์เป็นกิเลส กิเลสมันร้อน
สุขทุกข์ไม่ได้อยู่กับดินฟ้าอากาศ ไม่ได้อยู่กับป่าไม้ภูเขา
แต่อยู่กับตัวเรานั่นล่ะ จึงให้ดูกายดูใจ
ดูอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ดูความเกิด ความแก่ ความเจ็บ ความตาย
ดูอสุภะอสุภังนั่นล่ะ ดูให้เห็นมันจึงไม่ทุกข์
ไป..ไปหาภาวนาเดินจงกรมนั่งสมาธิซะDT017019

จำปาพร

23 มิ.ย. 2558
 เปิดอ่านหน้านี้  5108 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย