ถ้าเราเป็นเรา เพราะเขาเป็นเขา เราก็ไม่ใช่เราสิ


ถ้าเราเป็นเรา เพราะเขาเป็นเขา เราก็ไม่ใช่เราสิ

คนที่ไม่รู้จักตัวเอง จะตีค่าตัวเองจากความคิดเห็น การกระทำของคนอื่นต่อเรา อย่างเช่น เขาให้ความเคารพ เราก็สรุปว่าเราเป็นคนน่าเคารพ เขารักเรา เราก็สรุปว่าเราเป็นคนน่ารัก แต่ถ้าเขาเลิกให้ความเคารพก็เศร้า หมดกำลังใจ คิดว่าตัวเองไม่มีค่า

ถ้าค่าของเราขึ้นอยู่กับสายตาและความคิดของคนอื่น แล้วตัวเราจะอยู่ตรงไหน ความมั่นคงในชีวิตจะมีได้อย่างไร

คนเราจึงต้องหมั่นละบาป บำเพ็ญกุศล ขัดเกลาจิตใจตัวเอง จนกระทั่งมองเห็นสิ่งที่มีค่าในตัวเราเอง เมื่อทำเช่นนั้นคนอื่นจะมองเห็นหรือไม่เห็น จิตใจเราก็มั่นคงไม่หวั่นไหว

พระอาจารย์ชยสาโร

2,953


Ralated Story

จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย