"จิตนี้เป็นธรรมธาตุได้ด้วยกัน" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 วิริยะ12   27 ม.ค. 2564

.
 "จิตนี้เป็นธรรมธาตุได้ด้วยกัน"

" .. "จิตของเรานี้สามารถจะเป็นธรรมธาตุได้ด้วยกัน" เพราะไม่เคยสูญ แต่เวลานี้ถูกครอบงำอยู่ด้วยบาปด้วยกรรมด้วยกิเลสตัณหา เอากิเลสนี่พูดก่อน มันจึงพาให้วกเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างนี้ตลอด "ให้พากันสร้างความดีซึ่งเป็นการชำระล้างความชั่วทั้งหลาย" แล้วดัดกายวาจาใจของตนให้เป็นไปในทางที่ถูกที่ดีตามทางของศาสดา

โอวาทคำสั่งสอนของท่านอย่าฝ่าอย่าฝืน "คำสอนนั้นคือองค์ศาสดาและพระวินัย" เช่น ศีลก็คือองค์ศาสดา ธรรมก็คือองค์ศาสดา ให้ปฏิบัติตามแนวทางของศาสดา "เราจะมีศาสดาติดจิตติดใจเราไป" ด้วยการ "ให้ทาน รักษาศีล เจริญเมตตาภาวนา"

"มีศาสดาติดตัวไป ความแคล้วคลาดปลอดภัยก็มีประจำใจเรา" จากนั้นไปก็ก้าว ๆ ขึ้นถึงธรรมธาตุด้วยกัน พอถึงนั้นแล้วสิ้นสมมุติ "เรียกว่า นิพพานเที่ยง คือธรรมธาตุอันนี้เอง" ให้พากันจำเอาไว้ .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน  
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=2970&CatID=2DT014902

วิริยะ12

27 ม.ค. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  4121 

  ความคิดเห็น


Warning: include(..//config.inc.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/widget1.php on line 108 Warning: include(..//config.inc.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/widget1.php on line 108 Warning: include(): Failed opening '..//config.inc.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/widget1.php on line 108

• "ทำจิตใจให้สงบ พาพ้นทุกข์" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

• "ความตายนี้เป็นธรรมวิเศษ" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

• "ผู้ว่าเขาเป็นผู้มีบาป" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

• "ธรรมไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

RELATED STORIES


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย