ความอดทนเปรียบดังไฟ : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

 จำปาพร  


บุคคลผู้ที่ท้อถอยต่อข้อวัตรปฏิบัติ เช่นอย่างว่า
บวชเข้ามาแล้วก็อยู่ไม่ได้..สึก ก็เพราะเหตุดังกล่าวมานี้แหละ ..
ไม่มีความอดทนเป็นพื้นฐานรองรับดวงจิตไว้
เหตุนั้นกิเลสจึงปั่นจิตให้วอกแวกให้หวั่นไหวไปมาได้อย่างง่ายดาย
ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสไว้ว่า "ขันตี ตโป ตปัสสิโน"
ความอดทนเป็นตปะเครื่องแผดเผากิเลสความชั่วทั้งหลายให้เร่าร้อน

ถ้าจะเปรียบแล้วก็เปรียบเหมือนอย่างไฟ..ความอดทนนี่นะ
เมื่อเราอดให้มันได้มาตรฐานแล้วทีนี้
ธรรมดาไฟนี่ถ้าเอาไปจุดเข้าไปในกองไม้แห้งอย่างนี้
มันก็ไหม้ไม่มีเหลือเลย เป็นอย่างนั้นอันนี้ความอดทนก็เหมือนกัน
เมื่อเราหัดอดหัดทนให้มันมากเข้าไปๆแล้วมันก็มีอำนาจในตัวเลยบัดนี้
มันเผาความชั่วร้ายต่างๆให้เหือดแห้งไปจากจิตใจได้
เมื่ออดทนไปนานเข้าจิตใจมันก็เป็น "สมาธิ" ได้

เพราะฉะนั้นการเจริญกรรมฐานทั้งหลายการเจริญสมถะเนี่ย
อันจะทำใจสงบนี่ถ้าขาดความอดทนนี่มันสงบไม่ได้จริงๆ
ไม่ได้จริงๆเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นให้พึงพากันเข้าใจ

...

พระอาจารย์เหรียญ วรลาโภ
วัดอรัญญบรรพต
อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย


5,465


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย