อยากเห็นพระอรหันต์ให้ลงมือทำ : หลวงปู่ทองรัตน์ กันตสีโล

 จำปาพร    26 เม.ย. 2558มีพระบางองค์เคยพูดเปรยๆว่า สมัยนี้ปฏิบัติอย่างไรก็ไม่เห็นพระอรหันต์ดอก
มันหมดสมัยแล้ว หลวงปู่ทองรัตน์ท่านได้ยินเข้า ท่านตอบว่า

"อยากเห็นพระอรหันต์บ้อ ให้ไปโกนหัวมา ครูบาจารย์สิพาไปเบิ่ง
ให้ทำตามครูอาจารย์บอก ถ้าบ่ทำบ่เฮดมัวกอดคัมภีร์อยู่..เห็นได้อย่างไร
ยังไม่นานดอก คัมภีร์จะล้มทับตาย"

...

พระอาจารย์ทองรัตน์ กันตสีโล
วัดป่ามณีรัตน์ (วัดป่าบ้านคุ้ม)
ต.โคกสว่าง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี
   DT017019

จำปาพร

26 เม.ย. 2558
 เปิดอ่านหน้านี้  5374 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย