สมบัติอย่างดี คือ กายเรานี้ : หลวงปู่ขาว อนาลโย

 จำปาพร  

พระพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนหรือครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอน
ก็ไม่หนีจาก"กายคตา" คือ "ปัญจกรรมฐาน"
นี้แหละต้องพิจารณา เราจะพิจารณานอกมันไปก็เป็นนอกไปเสีย ไกลไปเสีย
เพื่อให้จิตให้ใจนั่นแหละรู้จักสกนธ์กายอันนี้ รู้จักก้อนอันนี้ว่ามันเป็นอย่างหนึ่ง
มันเป็นของกลาง ไม่ใช่ของใครสักคน

เรานี้ได้สมบัติอย่างดี คือ สกนธ์กายนี้ มีตา หู จมูก ลิ้น กายดี มีใจดี ได้สมบัติอันดีมาใช้
เราจะใช้สอยมัน เราจะเดินทางไปสวรรค์ก็ดี จะเดินทางไปนิพพานก็ดี ต้องอาศัยอันนี้
จะมีแต่ดวงจิตอย่างเดียวก็ไม่สำเร็จอะไรหมดทั้งสิ้น

...

พระอาจารย์ขาว อนาลโย
วัดถ้ำกลองเพล จ.หนองบัวลำภู

5,408


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย