"มันเป็นภาษาของธรรมะ" (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)

 วิริยะ12    13 มิ.ย. 2565

.
 "มันเป็นภาษาของธรรมะ"

" .. วิชาทุกวิชานี่น่ะจะต้องเห็นเอง "คือบอกไปแล้วก็เห็นไม่ชัด ต้องดำเนินงานให้เห็นเองจึงจะรู้ความเป็นจริงได้" เอาผลไม้ผลนี้ให้เขาทานเสีย รสของผลไม้นี้ไม่ต้องตามไปบอกเขาแล้ว "เขาจะรู้เองทั้งนั้น" และพระพุทธศาสนานี่น่ะ เรื่องศาสนาเรื่องธรรมะนี้ ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาไทย ภาษาลาว ภาษาอะไร ๆ ทั้งหมดนั่นแหละ อาตมาว่ามันเป็นเรื่องเล็ก

"ภาษาธรรมนี้ไม่ใช่ภาษาอะไรทั้งนั้น มันเป็นภาษาของธรรมะ" เช่นนํ้าร้อนนี่น่ะมันร้อน ทีนี้ให้คนไทยเราเอามือไปจุ่มดูซิ มันจะรู้สึกอย่างไร ให้เขมรเอามือไปจุ่มดูซิมันจะรู้สึกอย่างไร ให้คนจีนเอามือไปจุ่มดูซิมันจะรู้สึกอย่างไร "ทั้งหมดมันรู้สึกอย่างเดียวกันหมด นั่นคือภาษาธรรม" .. "

"สุภัททานุสรณ์"
พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)
 DT014902

วิริยะ12

13 มิ.ย. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5188 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย