เลือดทุกหยดเพื่อกิจพระศาสนา : ท่านพ่อลี ธัมมธโร

 จำปาพร  


อาตมารู้ตัวเจ้าของเองว่า ทั้งเนื้อทั้งตัวไม่มีอะไรดีสักอย่าง
รูปร่างหน้าตาก็ไม่สวยไม่งาม วาจานี่พูดกับเขามันก็ไม่เพราะไม่น่าฟัง
แต่มันมีดีอยู่ข้างในนิดเดียวเท่านั้น คือ "เมตตาสงสารเขา" นี่แหละ

อาตมาตั้งใจไว้ว่า จะให้เลือดทุกๆหยดในร่างกาย
ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า เป็นไปเพื่อกิจพระศาสนา
ไม่ว่าจะเป็นบนฟ้าหรือใต้ดินก็จะต้องขอเอาจนสุดชีวิต

ผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องมีการเสียสละ ไม่เห็นแก่ตัว
บุคคลใดมีธรรมอันพอจะช่วยให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นได้ แต่ไม่ช่วย
พระพุทธเจ้าย่อมไม่ทรงสรรเสริญบุคคลชนิดนั้นและตัวเราเองก็ติเตียน

ถ้าหากเราจะทำอย่างนั้นบ้าง เราก็สบายไปนานแล้ว
ไม่ต้องมาลำบากอย่างนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำไปนี่
ก็เพราะเห็นแก่พระศาสนาเป็นส่วนใหญ่

...

พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร
วัดอโศการาม
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

อบรมธรรมะประจำวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๘
ณ เนกขัมมาภิรมยสถาน วัดบรมนิวาสฯ กรุงเทพฯ


5,434


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย