ใจเป็นใหญ่จึงต้องอบรมให้ดี : หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ

 จำปาพร    4 เม.ย. 2558


แท้จริงการภาวนานั้นเป็นงานที่ละเอียด
เป็นงานที่เราจะต้องใช้สติ ใช้ปัญญาอันถูกต้อง
เพื่ออบรมจิตใจของเรา ณ ภายใน
เพราะจิตใจนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากในการกระทำทั้งหลาย
ที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่า
ความดี ความชั่วทั้งหลาย สำเร็จมาจากใจ
มีใจนี่เป็นใหญ่

ถ้าใจดีแล้วการกระทำทุกอย่างก็ดี
ถ้าใจชั่วแล้ว พูดอยู่ทำอยู่ก็ต้องทำอยู่ด้วยความชั่ว
(ความชั่ว)นั่นมันหมุนบังคับให้ทำ
เพราะความชั่วที่มีอยู่ในใจนั้น
เลยกลายเป็นใจเป็นใหญ่ หัวหน้าในทางความชั่ว


เพราะฉะนั้นจึงมีการอบรมจิตใจให้ดี
เพื่อจะได้เหินห่างจากความไม่ดี
อบรมจิตใจให้สงบเพื่อเหินห่างจากความวุ่นวาย
อบรมจิตใจของเราให้สะอาดเพื่อพ้นจากความมัวหมอง

...

พระอาจารย์สุวัจน์ สุวโจ
วัดป่าเขาน้อย
ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

   DT017019

จำปาพร

4 เม.ย. 2558
 เปิดอ่านหน้านี้  5343 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย